Zážitkový workshop ke školní zralosti

Datum: 10.5.2017

V 16:00 hodin Mgr. H. Otevřelová

Co rodičům workshop přinese:

Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče - při praktických ukázkách, tedy žádný frontální a nudný výklad přednášejícího, ale názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí.

Rodiče si vyzkouší na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku...

Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě školka a to díky tomuto Workshopu

 Rodiči budou zodpovězeny konkrétní dotazy k danému tématu

www.hanaotevrelova.cz

 

Vyhledávání

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail: