Povinné předškolní vzdělávání

odkaz na omluvný list, právní úpravu PPV

Od 1.9.2017 mají předškoláci povinnou docházku do MŠ.

Předškolní děti i děti s odkladem školní docházky neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.

Pro děti vznikla povinnost účastnit se vzdělávání v MŠ mezi 8:00 a 12:00 hodinou denně. Pokud dítě není přítomné v tuto dobu v MŠ je rodič povinen ho omluvit - možno telefonicky nebo osobně, poté je nutné zapsat "omluvenku" do sešitu v MŠ. 

odkaz na omluvný list, právní úpravu PPV

 

Vyhledávání

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail: