Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

POPRVÉ JDU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Co mám mít?

 • Bačkory (příp.sandálky) – pantofle ani crocsy z bezpečnostních důvodů nejsou možné. Je nutné, aby boty měly pevnou patu. Ideální jsou nazouvací bačkůrky – děti mají jednodušší zouvání a obouvání.
 • Lehké a praktické oblečení do třídy – takové, které se bude dítěti snadno oblékat a svlékat.
 • Oblečení na hru venku – jiné, než do třídy. Děti se na pobyt venku převlékají. Počítejte pravděpodobností znečištění. Oblečení na pobyt venku ukládejte v šatně do košíčku – připravte dětem oblečení tak, aby se jim lépe převlékalo, např. otočte, co je naruby. Oblečení volte vhodné vzhledem k počasí.
 • Náhradní oblečení – pro případ nehody. V šatně uložené v látkové tašce či kapsáři (průběžně kontrolujte).
 • Oblečení, bačkory a obuv musí být podepsané nebo označené značkou dítěte. Volte takové oblečení, které se dítěti bude co nejsnadněji převlékat (usnadníte mu tím pobyt v MŠ).
 • Pohodlné boty – šněrovací boty vždy pomáháme zavazovat.
 • Pyžamo - podepsané či označené značkou dítěte. Každý pátek si dítě ponese pyžamo domů na vyprání.
 • Pláštěnku a holinky - dle počasí. Deštníky jsou z bezpečnostních důvodů na vycházku zakázány.
 • Lahvičku s pitím – označenou značkou dítěte, takovou, ze které umí dítě pít.
 • Holčičky by měly mít svázané vlasy – z důvodu bezpečnosti.
 • Pokrývka hlavy - na uvážení rodičů, ale doporučujeme (ven chodíme denně). V teplých měsících doporučujeme jako ochranu proti slunci.
 • Zubní kartáček – malé děti zpravidla čistí zoubky před spinkáním až v druhém pololetí.
 • Hračky, plyšáci – děti si mohou přinést hračku z domova. Za ztrátu či zničení ale MŠ neručí. Dětem hračky pomáhají při adaptaci ve školce. Na lehátko si děti mohou brát pouze měkké hračky.
 • Dětem nedávejte – prstýnky, řetízky, korále, náramky. Děkujeme.

Co mám umět?

 • Při jídle sedět u stolu.
 • Jíst lžící – není možné všechny děti krmit.
 • Ochutnávat nová jídla, ovoce, zeleninu.
 • Pít z hrnečku.
 • Používat záchod, upozornit včas na svoji potřebu.
 • Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku.
 • Poznat si svoje oblečení  (vše musí být řádně podepsané).
 • Obouvat a zouvat bačkory i boty (boty zavazuje paní učitelka)
 • Zvládat chůzi po schodech.
 • Používat kapesník.
 • Reagovat na zavolání, na svoje jméno, na jednoduché pokyny.

Všechny dovednosti se děti učí postupně. Využijte klidné atmosféry během víkendu a nechte své děti oblékat, obouvat a veďte je k samostatnosti. Buďte trpěliví, důslední a v klidu nacvičujte, co je třeba. Nikdy dětem nevyhrožujte slovy „Ve školce budeš muset…“. Se vším dětem pomáháme. Důležité je si uvědomit, že čím víc toho bude dítě samo zvládat, tím méně stresových situací (např. než mu někdo bude moci pomoci) zažije a ve školce se bude cítit lépe.                                                                                                                   

Pro rodiče

 • Své dítě dovedete až do třídy a osobně jej předáte učitelce. Stejně tak při vyzvedávání dítěte z MŠ je nutné osobní předání a kontakt s učitelkou.
 • Zbytečně neprodlužujte loučení. Plačící dítěte předejte co nejrychleji paní učitelce do třídy a důvěřujte jí.
 • Pokud dítěti slíbíte, že půjde domů po obědě, vždy svůj slib splňte.
 • Jídelníček je pestrý a sestavován podle norem pro předškolní děti. Pokud se v jídelníčku objeví jídlo, které vaše dítě nemá rádo, i přesto o jídle mluvte s dítětem hezky.
 • Denně sledujte nástěnku pro rodiče v šatně i na chodbě vedle kmenové třídy dítěte, najdete zde, co děláme, na co si hrajeme, kam pojedeme, kdy bude MŠ uzavřena, atd.
 • Všechny potřebné informace najdete na ms.lany.cz, nebo na nástěnkách. Nejaktuálnější informace na dveřích třídy.
 • Sledujte výrobky dětí na nástěnkách a chvalte Vaše dítě.
 • Máte- li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku, pokud to nebude  možné vyřešit hned, učitelka po dohodě s Vámi určí termín a způsob řešení.
 • Důvěřujte Vaší paní učitelce a komunikujte s ní. Důležité jsou všechny informace, např. i to, že se dítě špatně vyspalo.

Důležité povinnosti rodičů

 • přivést dítě až do třídy a sdělit učitelce potřebné informace týkající se momentálního zdravotního stavu
 • vždy přivádět dítě zdravé bez léků
 • nezatajovat důležité informace o dítěti
 • platby za školné a stravné provádět každý měsíc včas
 • odhlašovat dítě ze stravy, omlouvat nepřítomnost dítěte
 • vždy se domluvit na včasném vyzvedávání dítěte z MŠ pouze se zplnomocněnými osobami
 • dodržovat  Školní řád a Vnitřní řád školní jídelny 

Jak dítěti pomoci

 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ. Průběh adaptace je u každého dítěte individuální a domlouvá se přímo s učitelkou. Na délce pobytu v MŠ se vždy s dítětem domluvte, nelžete mu. Doporučujeme se domluvit např. den předem, předejdete tím scénám a dohadům v šatně. Při změně volejte do MŠ.
 • Používejte stejné rituály. Zaveďte režim. Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině.
 • Rozlučte se krátce. Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě (nepřenášejte na děti své obavy).
 • Buďte citliví a trpěliví.
 • Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
 • Vysvětlete dítěti, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku.
 • Komunikujte s učitelkou. I malá informace je důležitá.
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.
 • Pozitivně je motivujte, ale nekupujte si je.
 • Vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

Co byste nikdy neměli dělat ...

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou, za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
 • Nelžete dítěti o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.
 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22