Důležité upozornění na změnu ve Školního řádu MŠ Lány ohledně stravování dětí v MŠ

Úhrada za stravování a organizace školního stravování

  • Stravování v MŠ zabezpečuje školní jídelna – vývařovna, která je umístěna v objektu ZŠ Lány. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. a vyhláškou č. 430/2001 Sb. o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě výživových norem zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Kromě jídel připravuje jídelna ZŠ i tekutiny, které v rámci dodržování pitného režimu mají děti nepřetržitě k dispozici. V mateřské škole jsou instalovaná i pítka. V rámci pitného režimu si děti donášejí svoje lahvičky s pitím a ty jsou v průběhu dne doplňovány. V mateřské škole máme pouze výdejnu – jídelnu, která slouží výhradně pro stravování dětí.
  • Zařízení školního stravování, organizaci a jeho provoz a rozsah služeb školního stravování včetně termínů, částky, způsobu a splatnosti za stravování upravuje Vnitřní řád školní jídelny – výdejny.
  • Stravné se hradí pouze bezhotovostně – bankovním převodem na účet :

ZŠ Lány 19-1814390217/0100. Více informací v dokumentu "Základní informace pro uživatele elektronického stravovacího systému".

  • Objednávky a odhlašování stravy prostřednictvím elektronického stravovacího systému, více informací v dokumentu "Základní informace pro uživatele elektronického stravovacího systému". Uzávěrka objednávek a odhlášek je stanovena na 14.00 hodinu předchozího dne. Upozorňujeme, že pondělní strava musí být objednána do 14.00 hodiny pátečního dne.
  • První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (nemoc) se považuje za pobyt ve škole, je tedy možnost odebrání oběda za finanční normativ. Zákonný zástupce má povinnost dítě do osmi hodin v mateřské škole omluvit a oznámit odebrání oběda první den neplánované nepřítomnosti dítěte. Obal, do kterého bude oběd připraven, se hradí z pokladny SRP při MŠ Lány. Vydávání  obědů v MŠ pouze v čase od 10.45 až 11.00 nebo 12.00 až 12.30. V další dny je třeba obědy odhlásit. (vyhláška č. 107/2005 Sb. §4 odst.9) .
  • V případě kdy nebude strava pro dítě objednaná, nelze přijmout dítě do mateřské školy.
 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22