MDS - Metoda dobrého startu

Datum: od 23.10.2018
Předškoláci. Vybíráme 100.- na sešit. Sluníčka - středa, 9:30-10:30 hodin, začínáme 24.10.2018. Sovičky, Zajíčkové - úterý, dopoledne.

Metoda dobrého startu je zařazena v tomto školním roce do výchovně vzdělávacího procesu ve třídách  kam dochází předškolní děti.  Prvky metody budou zařazovány průběžně do dopoledních i odpoledních aktivit po celý rok.

Každý týden bude probíhat jeden den od 9.30 do 10.30  práce po skupinách.  Skupiny se střídají a nesou název Sovičky  a Včeličky.  Během celého roku budou děti pilné jako včeličky, dozví se  plno věcí naučí se písničky a moudrá  sova  dětem poradí, jak ve škole sbírat samé jedničky.

Metoda dobrého startu  (dále MDS) zahrnuje posilování jazykových a komunikativních kompetencí, specifická cvičení, která se týkají zrakové a sluchové percepce.                     

Percepce je schopnost nervového systému uvědomovat si podněty, vnímat je všemi smysly. Dále jsou v MDS zahrnuta pohybová cvičení a cvičení v kombinaci píseň – pohyb  – grafický vzor. MDS přispěje k získání kompetencí, které má dítě zvládnout v předškolním věku. Touto cestou se vynasnažíme připravit děti na úspěšný start do základní školy.

Na třídní schůzce pro rodiče předškoláků bylo odsouhlaseno zakoupení grafických listů k MDS.        

Cena :  100,- Kč

Grafické listy si na konci roku odnesou děti domů. Žádáme o úhradu do 31. 10. 2018.

Psychologie zkoumá vývoj dítěte hlediska psychomotorického rozvoje a má na paměti jednotu psychiky a motoriky v počátečních stadiích vývoje dítěte.  Cvičení  Metodou dobrého  startu (dále jen MDS) sledují harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech.  U dětí s normální psychomotorikou úrovní rozvoj aktivizují,  u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Kromě stimulace vývoje, prevence poruch a jejich terapie m á MDS také svůj diagnostický aspekt, který se budeme snažit využít k analýze potíží a chyb u dětí.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22