Algoritmy činností při podezření na infekci COVID-19

Vážení,
v přílohách Vám zasílám aktualizované algoritmy činností při podezření na infekci COVID-19. K další aktualizaci algoritmů bylo přistoupeno s ohledem na některé změny přístupu k řešení dané problematiky cestou WHO a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a na základě výsledků projednání se subjekty s klíčovou roli v systému reakce ČR na COVID-19. Dovoluji si požádat, aby v rámci řešení případů podezření na onemocnění COVID-19 bylo postupováno v souladu s přiloženými algoritmy a s využitím ostatních přiložených dokumentů.

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem,
Mgr. Eva Gottvaldová náměstkyně ministra a hlavní hygienička ČR

algoritmus 1

algoritmus 2

algoritmus 3

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22