Logopedie na doma 2

Krásný den, milí rodiče a milé děti, 

video č.6 - Logopedie na doma - Rytmus slabik - Délka samohlásek je pro vás připravené ke shlédnutí, ale především k nácviku. 
Je určeno pro děti od 5 let. A zaměřuje pozornost na vnímání délky samohlásek, které je důležité pro správný zápis čárek nad písmenky, ale také pro vnímání čárky při čtení a její správné vyslovení /protažení/ a v neposlední řadě také pro správnou výslovnost, melodii a rytmus řeči.

Toto cvičení je prima pro předškoláky, děti s vývojovou dysfázií, ale i s dys poruchami.

Co se naučí?
- poslouchat délku zvuku, všimnout si, že lze slabiku protáhnout
- uvědomí si, že délka je vidět a cítit na/v puse
- naučí se zapsat délku na jednoduché slabice
- naučí se zapsat své jméno a vnímat délku jednotlivých slabik

K videu tentokrát budete potřebovat tužku a papír nebo psací tabulku a suchou fixu, či křídu. 

VIDEO č. 6 Rytmus slov - délka slabik zde

Krásný den, milí rodiče a milé děti, 

video č.8 - Logopedie na doma - Zoubková houpačka je opravdu o houpání. 
Houpání, které nám umožňuje dolní čelist, tedy mírný pohyb vpřed a vzad proměňuje polohu našich zubů a ty následně vytváří více nebo méně prostoru v dutině ústní. A tím se mění také zvuk hlásky, kterou vytváříme. A právě schopnost dát zoubky NA sebe a také PŘES sebe je důležitá pro často chybně vyslovované sykavky. 
Není to dovednost jediná, ale zvědoměním si tohoto pohybu houpání se dítě naučí jednu důležitou část, kterou pro vyslovení správných ostrých sykavek C, S, Z potřebuje. 
Pozn: 
Při běžném a rychlém vyslovení C, S, Z zuby zcela na sobě úplně přesně, ale zmíněný pohyb vpřed je pro nácvik důležitý. Ten při vyslovení hlásek probíhá. 

Co se dozvíte?
- že se zuby dokážou hýbat, resp. že se hýbe čelist, kdyby to byly zuby, byl by to průšvih :)
- co znamená slovo NA sebe co PŘES sebe v oblasti mluvidel
- dítě se to naučí nejprve na rukách a poté se zoubkama
- začne více pozorovat své tělo a všímat si drobných detailů

Tímto pohybem také bude stimulovat pozornost a klid v těle. Protože pohyb čelistního kloubu vede naše tělo k uklidnění. 

Video je určeno pro děti od 5 let.Postupujte dle návodu ve videu. Toto videa můžete pouštět kdykoli, opakovaně, přesně tak dlouho, jak to bude vás a vaše dítě bavit.

VIDEO č. 8 Zoubková houpačka zde

Krásný den, milí rodiče a milé děti, 

video č.9 - Logopedie na doma - Rozpoznání první hlásky ve slově je zaměřené na sluchové vnímání jako důležitého prvku úpravy výslovnosti. 
Určit první hlásku ve slově šikovně děti umí již kolem 4,5 let. Většina spíše po pátém roce, kdy se o strukturu slova začínají více zajímat, což souvisí nejen s dozráváním fonematického sluchu, ale také s rozvojem myšlení. Víme, že dvojjazyčnost v uchopení těchto metalingvistických dovedností přináší jisté výhody a dvojjazyčné děti chápou tyto prvky v řeči rychleji. Je to proto, že nejsou vázáné tak pevně na jeden jazyk a už od počátku vnímají, že jazyky mají svoji strukturu, která je často zcela odlišná, pravidla v jednom jazyce platí a v druhém ne. Jinými slovy, o jazyce přemýšlí více, než děti jednojazyčné. Což znamená, že se na něho dívají tzv. " z dálky". 

Sama to mohu ze zkušenosti se svými dětmi potvrdit a vnímám, že jim tyto schopnosti velmi pomáhaly při čtení, protože systém jazyka rychleji pochopily, vazba na písmenka pro ně nebyla tak pevná, jednoduše cítily v jazyce větší volnost. Nebály se tak chybovat a braly to s klidem,

Proč je tedy důležité začít o jazyce přemýšlet a krájet ho na kousky?
Především proto, že se tento mluvený jazyk bude dítě ve škole učit číst a psát. A pokud ho nedokáže sluchem rozkrájet na kousky, pak ty malé kousky písmen nemůže složit dohromady, stejně jako ty slyšené dílky jednotlivého slova nemůže napsat, pokud je ve slově neslyší. 

Takže začínáme od toho nejjednoduššího.  První hlásky ve slově. 

Proč? 
Protože je nejlépe slyšet. 
Nejlépe vidět. 
Nejlépe cítit. 

Co se z videa dozvíte?
- proč je potřeba první hlásku prodloužit a jak to udělat, aby ji lépe dítě poznalo a že nejde o zlehčování na úkor kvality
- jak zaměřit pozornost na mluvidla, která dítěti pomohou hlásku více slyšet
- proč je dobré propojit tělo ze všech stran :)
- a mnoho dalšího

Video je určeno pro děti od 5 let.
Postupujte dle návodu ve videu. Tato videa můžete pouštět kdykoli, opakovaně, přesně tak dlouho, jak to bude vás a vaše dítě bavit.

VIDEO č. 9 První hláska ve slově zde

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22