Logopedie na doma 3

Krásný den, milÍ rodiče a milé děti, 
vím, že jste se teď ocitli trochu bezradní doma. A možná nevíte, jak pokračovat dál se svým dítětem, protože ambulance vašeho logopeda je zavřená. A tak jsem se rozhodla, že vám pomůžu a poskytnu své online zkušenosti a materiály, které denně používáme pro vaši práci doma. 

Budu pro vás točit krátká cca 10 minutová videa, ve kterých se zaměříme na jednotlivé oblasti, které se běžně v logopedii podporují. A vy budete mít tak příležitost s vaším dítětem doma postupovat, procvičovat a upevňovat jeho dovednosti. 

Věřím, že pro vás tato videa budou užitečná a pokud byste chtěli přizvat i další rodiče, odkažte je nejlépe na naši facebookovou stránku Logopedie s úsměvem, nebo na můj youtube kanál, kde budou tato videa pravidelně přibývat. 
Občas vám pošleme také nějaký pracovní list, který budete moci s dětmi použít. 

Jako první jsem pro vás připravila téma: PŘEDLOŽKY
Věk - 4-7 let
Ve videu si děti procvičí: 
- zrakové vnímání - především prostorové vnímání
- tvorbu vět s důrazem na použití předložek
- logické myšlení
- vnímání pohybu a těla a pojmenování pohybových aktivit s důrazem na použití sloves
- prožitek plný emocí a touhu si zahrát na pejska
- upevní si hlásky S a L

Postupujte dle návodu ve videu. Tato videa můžete pouštět kdykoli, opakovaně, přesně tak dlouho, jak to bude vás a vaše dítě bavit.
Mějte se doma s úsměvem, 
Martina

Video si můžete pustit zde.

Krásný den, milí rodiče a milé děti, 

video č.10 - Logopedie na doma - Jak zvýšit pozornost dítěte na správné vyslovení

toto video je určeno především rodičům, ale je v něm také ukryt kousek pro děti. Chci vám v tomto videu ukázat, jak vést dítě k převzetí zodpovědnosti za cvičení, aby jeho tělo zareagovalo na to, že se něco nového učí, ne, že je učeno. 
Zdá se to jako by to byla maličkost, je to ale velký rozdíl. 
Protože, pokud nás někdo učíme, tak jsme zvyklí více poslouchat jeho slova. Více přijímat a naše vlastní aktivita ustupuje do pozadí. Jsme v podstatě takovými pasivními příjemci nových informací, o kterých si často neutvoříme ani vlastní názor. a jen je k sobě pouštíme. Kdysi jsem měla v terapii tento přístup, ale právě posun k online sezení mě naučil velmi mnoho a já si uvědomila, že jsem kdysi zabrala mnohem více prostoru, než by bylo žádoucí. A tak jsem své postupy začala proměnovat a začala jsem také vyhledávat cvičení, která převzetí zodpovědnosti ze strany dítěte skutečně podporují. 
A jedno z nich je také ukryto v našem novém pracovním sešitě Jaro, který jsme nyni spustily do prodeja a o který je z vaší strany obrovský zájem. 

Na něm vám ukáži, jak je dítě dokáže vyslovit správně hlásku bez jakéhokoli nucení, a výroky typu: Oprav se. Řekni to znovu správně. Dávej pozor na to, jak si to řekl, z vašeho slovníku mohou pomalinku vymizet, pokud zvolíte podobný postup. 

Co je tedy cílem? 
Aby dítě vědělo, kam má upnout pozornost. 
Jak se má kontrolovat.
Zda je to v jeho silách. 
A zažilo úspěch a tím také zvýšilo svoji vlastní vnitřní motivaci. 

Podotýkám, že toto cvičení lze udělat ve chvíli, kdy dítě již umí hlásku správně vyslovit, umí ji používat ve slabikách a tak je přirpavené ji zapojovat do slov. Pokud tomu tak není a dítě se ještě zatím se správnou variantou hlásky "pere" pak toto cvičení nebude mít ten pravý efekt. V logopedii této fázi říkáme fixace hlásky do řeči. Tedy zapojení. 

Co se z videa dozvíte?
- jaká forma cvičení je vhodná
- jak postupovat a naučit dítě zaměřit pozornost na sluchové podněty
- jak se správně ptát, aby mozek dítěte začal reagovat a převzal otěže
A pak už se jen radovat, že to dokázalo. 


Video je určeno pro děti od 5 let.
Postupujte dle návodu ve videu. Tato videa můžete pouštět kdykoli, opakovaně, přesně tak dlouho, jak to bude vás a vaše dítě bavit.

VIDEO č. 10 Jak zvýšit pozornost dítěte na správné vyslovení zde

Krásný den, milí rodiče a milé děti, 

video č.11 - Logopedie na doma - Technika ke zklidnění a zaměření pozornosti. 

Dnes mám pro vás techniku, kterou ráda využívám v průběhu terapií ke zklidnění dítěte a zaměření jeho pozornosti na tady a teď. Vím, často se píše, že děti žijí tady a teď. A ono to tak velmi často i je, ale ne vždy je jejich tělo koncentrované, a zaměřené skutečně na to, co se okolo nich vyskytuje. A i malé děti se dokážou upnout k myšlenkám plným strachu a obav. Protože se jim rozvíjí myšlení a začínají pomalinku myslet tak, jako to vidí u dospělých.

Zvnitřněné obavy a mnohokrát pojmenované strachy z úst rodičů se stávají také realitou dětské mysli. A tato technika je proto vhodná nejen pro dospělé ale i pro děti.

Samozřejmě s ní ale můžeme naložit i jinak a využít ji k posílení koncentrace.

Co se ve videu naučíte?
- jak využít pojmenování pro zklidnění a koncentraci
- proč je ve chvíli, kdy jsme neklidní těžké mluvit a všímat si detailů
- jak pracují naše smysly a myšlení
- co s vámi udělají zavřené oči
- a proč se při této technice také zklidňuje dech

ZKUSTE JI TENTOKRÁT SPOLU S DĚTMI.

Jsem zvědavá, jak na tuto techniku budou u vás doma děti reagovat.
Napište mi

Ve videu také zmiňuji svoji druhou fb stránku, která je určena rodičům dětí s poruchou řeči Celostní komunikace a pokud jste tu noví, asi ji neznáte. Můžete do ní nahlédnout Zde,

A také zde přidávám link na webinář s psycholožkou Dagmar Jakubskou, který jsme vysílali v minulém týdnu a je určen pro rodiče dětí, aby lépe rozuměly chování dětí v tomto období. Pokud vám unikl podívejte se na něho zde


VIDEO č. 11 Technika ke zklidnění a zaměření pozornosti zde

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22