Logopedie na doma

Krásný den, milí rodiče a milé děti, 
zasílám vám další video, které vám pomůžu posílit vše, co s vývojem řeči souvisí. 

video č.13: Sluchová paměť 

Dnes mám pro vás jednoduché cvičení na trénint sluchové paměti. Ta je důležitá nejen pro výslovnost, ale také pro čtení a psaní. Znáte tu situaci: Psaní na diktát, kdy paní učitelka povídá a děti zapisují.
Tak to se přesně děje především díky sluchové paměti. Tedy, ne to zapisovánií, ale to zapamatování si toho, co máte napsat. Zda to pak napíšete, záleží samozřejmě také na umění vaší ruky a schopnosti si vybavit tvar písmene a ten následně vytvořit.

A když si vybavujete ten tvar, tak musíte na chvíli ve své mysli podržet také informaci, co vlastně hledáte. Takže, pokud si špatně pamatujete slyšené, bude se vám celém procesu učení špatně dařit, a to nejen při diktátu.

A proto vám ve videu ukáži jednoduchý trénink, který můžete dělat kdekoli a kdykoli. A přitom posilovat sluchovou paměť. 

Co se naučíte?
- proč sluch souvisí s řečí
- jak zavřené oči pomáhají sousředit pozornost na výslovnost /tedy správný pohyb mluvidel/
- proč je vhodné nechat dítě slyšené zopakovat
- od čeho začít a jak úkol postupně ztěžovat
- a proč být důslední k zapamatování si pořadí slyšeného

A také zjistíte, co by si měl zapamatovat předškolák.

VIDEO č. 12:  Sluchová paměť zde

Krásný den, milí rodiče a milé děti, 
stává se vám někdy, nebo dokonce často, že se vám nedaří vzpomenout si na slovo? Je pravda, že se nám to stává úplně všem, některým dětem, ale i dospělým se to stává častěji. Obvykle slovo, které hledají dobře znají, ale jejich mozek, jakoby nedokázal vytáhnout ten správný šuplíček a rozsvítit ten nápis, který hledají. 

A já právě proto používám různé techniky, jak dětem s vybavováním pomoci. Tyto techniky jsou pro ně ale zároveň způsob, jak si nové slovo v hlavě lépe ukládat. Hádáte správně, já ho dětem neprozradím, ale dávám jim takovou malou nápovědu, jak k tomu slovu mohou samy dojít. Protože, když to udělají samy, zároveň se přitom učí. 

video č.14: 6 způsobů jak dítěti pomoci vybavit slovo 

Jakým způsobem můžeme pomoci dítěti, aby si vzpomnělo na slovo, které je v už v jeho pasivním slovníku?

S výbavností pojmů mají potíže především děti s vývojovou dysfázií, ale i opožděným vývojem řeči, porochou sluchu, lehkou mentální retardací, i děti dvojjazyčné.

Ve videu vám ukáži 6 strategíí, jak dítěti napovědět tak, aby jeho mozek začal slovo aktivně vyhledávat.

Co se naučíte?
- uvědomit si, že stres a časová tíseň zhoršují výbavnost 
- jak použít k vybavení své smysly nebo pohyb
- jak využít prvky imaginace
- proč je pro dítě důležité, aby na to přišlo samo
- co je poslední nápověda /ale zároveň také nejrychlejší/
- jak se tvoří slovník a co stojí za obsahem slov

VIDEO č. 13:  6 způsobů jak dítěti pomoci vybavit slovo zde

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22