Informace k znovuotevření MŠ Lány

Datum: 12.5.2020

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÁNECH

Mateřská škola se otevře k 25.5.2020.

Provozní doba je od 6.30 do 17.00. hodin.

Zákonní zástupci musí odevzdat před nástupem dítěte do MŠ čestné prohlášení. Tiskopis: čestné prohlášení

Je možné si i tiskopis vyzvednout v poštovní schránce u mateřské školy. V prohlášení potvrzují rodiče, že lékař dítěti nenařídil zvýšený zdravotní dohled, karanténní opatření. Dále výslovně prohlašují, že jim není známo, že u dítěte v současné době probíhá infekční onemocnění Covid-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 a ani jim není známo, že dítě v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami s infekčním onemocněním Covid-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. Změny jsou povinni hlásit ředitelství školy.

V prohlášení potvrzují, že znají rizikové faktory a jsou si vědomi přenosu na ohrožené skupiny lidí (starší lidé, kojenci…).

Pravidla a podmínky znovuotevření jsou nastavena v provozním řádu. Upozorňuji, že může ještě dojít ke změně pravidel a podmínek znovuotevření zařízení dle vývoje situace v ČR a vydaných nařízení vládou a Ministerstvem zdravotnictví.

Proběhl průzkum zájmu o docházku do mateřské školy v období května a června 2020. Zájem o docházku dítěte má přibližně polovina rodičů. Prázdninový provoz bude nastaven později po uvolnění dalších opatření a vývoje situace v ČR. Akce do konce roku prozatím zrušeny, při příznivém vývoji situace bychom rádi uskutečnili rozloučení s předškoláky, třeba i jinou formou než obvykle.

Děkuji předem za vzájemnou spolupráci a odpovědnost při dodržování všech nastavených pravidel, tak abychom společně znovuotevření mateřské školy úspěšně zvládli.

Miluše Vaněčková

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22