Hygienická pravidla

PRAVIDLA:
1. Při prvním vstupu do mateřské škole je rodič povinen předat podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné vyjádření s vymezením rizikových skupin stanovených MZ). Bez podepsání
prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do mateřské školy.
2. Rodič nebude vstupovat do budovy školy, bude dodržovat odstupy, doporučené 2 metry od ostatních osob.
3. Ve vestibulu mateřské školy proběhne měření tělesné teploty dítěte, rodič sdělí zaměstnanci školy,
provádějícímu filtr, že dítě netrpí žádným respiračním onemocnění a cítí se zdrávo.
4. Dětí, které trpí v tomto období alergií a mají rýmu, je nutné nechat v domácí péči. Posílat dítě do
kolektivu i s minimální známkou infekce / například i rýmou../ je za dané epidemiologické situace
nepřípustné a nelze rozlišit mezi rýmou alergickou a rýmou způsobenou infekčním onemocněním COVID19.
5. V případě, že se u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky
kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (v co možném nejkratším časovém úseku) do
mateřské školy přijít.
6. Před vstupem do budovy mateřské školy budou dítěti, za pomoci personálu školy dezinfikovány ruce.
7. Při vyzvedávání dětí si rodič zazvoní na třídu a vyčká příchodu dítěte s personálem mateřské školy.
Žádáme Vás, abyste nastavená pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním pravidel chráníte nejen své
děti, ale i sebe, a v neposlední řadě i personál mateřské školy.
V mateřské škole se budeme maximálně snažit, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoli infekčního onemocnění.
V rámci onemocnění COVID 19 ještě více zpřísníme pravidla hygieny včetně důležitého prvku nácviku
hygienického mytí rukou u dětí.

Žádáme Vás, abyste nastavená pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním pravidel chráníte nejen své
děti, ale i sebe, a v neposlední řadě i personál mateřské školy.
V mateřské škole se budeme maximálně snažit, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoli infekčního onemocnění.
V rámci onemocnění COVID 19 ještě více zpřísníme pravidla hygieny včetně důležitého prvku nácviku
hygienického mytí rukou u dětí.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22