Informace pro rodiče dětí přihlášených na plavecký výcvik

Začínáme ve středu 9.9.2020. Děti na plavání přihlaste telefonicky na čísle 602 210 410 nebo e-mailem na mila.van@seznam.cz do úterý 8.9. 2020. Placení plaveckého kurzu proběhne v pondělí 7. září 2020 od 7 do 8 hodin v jídelně MŠ, vybírá se částka 1.100 Kč. Pro usnadnění placení mějte prosím připravenou přesnou sumu.

Informace pro rodiče k plavecké škole Plaváček


Děti jsou do plavecké výuky, kterou pro MŠ Lány zajišťuje Plavecká škola Plaváček Tuchlovice, přijaty na   základě uzavřené dohody stvrzené podpisem zákonného zástupce.
1. Cíl plavecké výuky
- seznámit se s vodou, odstranit strach z vody, naučit se orientovat ve vodě
- naučit se dýchat do vody, učit se ponořit hlavu pod vodu
- otužování
- základy technicky správných pohybů vedoucí ke splývání a k plavání
Všechny činnosti vycházejí vždy z potřeb jednotlivého dítěte. Instruktoři plavání přizpůsobují programu složení dětí – dle věku i schopností.

2. Organizace plavecké výuky
Místo výuky: Plavecká škola Plaváček bazén Tuchlovice
Datum výuky: STŘEDA 9.9., 16.9., 23.9. Odjezd od školy smluvním autobusem v 8.30 hod, návrat okolo 10.30 hod (výuka probíhá od 9.00 do 9.45 hodin).
ÚTERÝ 27.10. Odjezd od školy smluvním autobusem v 10.45 hod, návrat okolo 12.45 hod (výuka probíhá od 11.15 do 12.00 hodin).
STŘEDA 18.11., 25.11., 2.12., 9.12. Odjezd od školy smluvním autobusem v 7.45 hod, návrat okolo 9.45 hod (výuka probíhá od 8.15 do 9.00 hodin).
Plavecká škola má 45 minutové hodiny plavání. Mateřská škola má 30 minut výuky a 15 minut volné hraní pod dozorem učitelů plavání.
Částka celkem: 1.100,- Kč (700 kurz plavání + 400 doprava)
Žádáme uhradit plavání v pondělí 7. září 2020 mezi 7. a 8. hodinou v jídelně MŠ.
Děkujeme za dodržení termínu.
Plavecká výuka probíhá v rámci nadstandardní nabídky školy, v plné výši ji hradí rodiče.
Zákonný zástupce svým podpisem potvrdí před zahájením kurzu zdravotní způsobilost svého dítěte k plaveckému výcviku a přebírá za toto rozhodnutí odpovědnost.
Po proběhnuté třetí lekci a úhradě plaveckého výcviku nelze odhlásit dítě, ani vrátit peníze za hodiny, na kterých nebude dítě přítomno.

3. Základní hygienická pravidla
Do bazénu nepatří nemocné děti, děti s epilepsií a s kožními chorobami (plísně, bradavice).
Před vstupem do bazénu a po skončení výuky se každý umyje pod sprchou tělovým šampónem a řádně osuší za pomocí učitelek. Maminky, holčičkám delší vlásky upravte do copánků nebo pevných culíků – fénování je možné v omezené míře. Možnost nosit čepici na plavání.

4. Co s sebou na výuku plavání
Batůžek, větší osušku, plavky, čepice na plavání není povinná, igelitový sáček na mokré věci.
Dívkám svázat vlasy. Tělové mýdlo zajistí mateřská škola formou společného dávkovače. Svačiny a pitný režim plně zajišťuje MŠ Lány.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22