Provoz mateřské školy od 1.9.2020

Provoz mateřské školy od 1.9.2020

Vážení rodiče,

rádi bychom vám sdělili několik informací k provozu  MŠ Lány od 1.9. 2020 a pozvali vás na třídní schůzky, které se konají 26.8. a 9.9 2020 od 17.00 v budově mateřské školy. Na schůzkách je program stejný. Získáte zde informace o spolupráci se Spolkem rodičů a přátel při MŠ, spolupráce se školní jídelnou a bude prostor i pro diskusi. Předem děkujeme za účast.

Do mateřské školy přivádějte pouze děti zdravé.

Prázdninový provoz končí v pondělí 31.8. Nový školní rok zahájíme 1.9. 2020. Mateřská škola se navrátí do běžného režimu jako před pandemii. Jenom nastane několik organizačních změn.

  • Při předávání dětí nám rodič sdělí, že dítě je zdravé a bez obtíží. (Děti se známkami nachlazení či zelenou rýmou nepřivádějte.)
  • Pitný režim bude plně zajištovat mateřská škola (děti si vyberou nápoj do lahvičky, která bude označena značkou dítěte)
  • Děti, které dochází do hlavní budovy mateřské budou mít zajištěno celodenní stravování ze školní jídelny (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)
  • Děti, které dochází do budovy odloučeného pracoviště mateřské školy – třída Zajíčci budou mít zajištěno stravování v režimu – dopolední svačina vlastní, oběd a odpolední svačinu zajistí školní jídelna.
  • Jednu plyšovou hračku si děti mohou do mateřské školy přinést.
  • Na každém patře je připravena dezinfekce, její použití je na zvážení rodičů. Roušky se v budově mateřské školy k 1.9.2020 nepožadují.
  • Plán akcí najdete na našich stránkách.
  • Prázdniny (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční), které probíhají v ZŠ, se provozu v MŠ netýkají, provoz v MŠ je v těchto dnech přizpůsoben počtu dětí.

Ranní filtr a měření teploty dětí již nebude probíhat. Rodiče či doprovod dětí může vstupovat  do budovy .

Děti se scházejí na třídě Berušky do 7.30. Poté přechází s třídní učitelkou do kmenových tříd.

Seznamy dětí a jejich rozdělení do tříd je vyvěšeno 1.9. na nástěnce ve vestibulu. Přidělené značky na dveřích šatny dětí.

Vyzvedávání po obědě bude probíhat od 12.15

Vyzvedávání v odpoledních hodinách od 15.15  do 16 .00 na kmenové třídě a od 16.00 do 17.00  se děti rozcházejí ze třídy Berušky.

Za příznivého počasí se rozcházíme ze zahrady.

Prosíme také, abyste dětem dávali batůžek, kdybychom chtěli vyrazit na delší pobyt venku.

Každým rokem, se obracíme na rodiče s žádostí o spolupráci a zapojení do činnosti ve výboru Srp či člen ve stravovací komise, která funguje již několik let ve spolupráci se školní jídelnou a ZŠ Lány. Kdo má zájem kontaktujte paní ředitelku mateřské školy  Miluši  Vaněčkovou na telefonním čísle 602210410. Budeme se těšit na vzájemnou  spolupráci.

 

Posíláme pozdrav dětem a rodičům, těšíme na Vás.

Miluše Vaněčková a zaměstnanci mateřské školy

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22