Žádáme rodiče předškoláků o úhradu sešitů na MDS

Datum: do 31.10.2020
Cena : 122,- Kč. Grafické listy si na konci roku odnesou děti domů. Žádáme o úhradu do 31. 10 2020.

Metoda dobrého startu a logopedická prevence u dětí v posledním ročníku MŠ.

Je zařazena v tomto školním roce do výchovně vzdělávacího procesu ve třídách  kam dochází předškolní dětí.  Prvky metody budou zařazovány průběžně do dopoledních i odpoledních  aktivit po celý rok.

Každé úterý bude probíhat dopoledne  práce po skupinách.  Skupiny  se střídají a nesou název  Sovičky  a  Včeličky.  Během celého roku budou děti pilné jako včeličky, dozví se  plno věcí  naučí se písničky a moudrá  sova  dětem poradí, jak ve škole sbírat samé jedničky.

Metoda dobrého startu  ( dále MDS) zahrnuje posilování jazykových a komunikativních kompetencí, specifická cvičení, která se týkají zrakové a sluchové percepce.                     

Percepce je schopnost nervového systému uvědomovat si podněty, vnímat je všemi smysly. Dále jsou v MDS zahrnuta pohybová cvičení a cvičení v kombinaci píseň – pohyb  – grafický vzor. MDS přispěje k získání kompetencí, které má dítě zvládnout v předškolním věku. Touto cestou se vynasnažíme připravit děti na úspěšný start do základní školy.

Na třídní schůzce si rodiče předškoláků  odsouhlasili zakoupení grafických listů k MDS.        

Cena :  122,- Kč

Grafické listy si na konci roku odnesou děti domů. Žádáme o úhradu do 31. 10 2020.

Více informací:  MDS

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22