Výběr modulu pro distanční vzdělávání předškoláků

Upozornění: INFORMACE POUZE PRO RODIĆE PŘEDŠKOLÁKŮ - POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Vážení rodiče,
děkujeme za zaslání výběru modulu pro distanční vzdělávání. Většina z vás se rozhodla pro
modul A.
Jestliže nastane situace, že budeme zahajovat distanční vzdělávání, včas Vás budeme informovat o dalších organizačních detailech
Níže zasílám k prostudování informace ohledně povinnosti mateřské školy zajistit možnost objednání a vyzvedávání stravy pro děti, které jsou v režimu povinně předškolního vzdělávání, a  nastane distanční vzdělávání.
Informace k poskytování a výdeji stravy dětem v režimu povinného předškolního vzdělávání po dobu vyhlášeného distančního vzdělávání.
Ve chvíli, kdy oznámí Mateřská škola Lány rodičům zahájení distančního vzdělávání předškolních dětí, začne školní jídelna ZŠ Lány (těm, kteří budou mít zájem) vydávat stravu do vlastních  jídlonosičů ve stejném režimu, jaký je nastaven pro distančně vzdělávané žáky ZŠ.
Podrobná informace o tomto režimu je uveřejněna na webových stránkách ZŠ
https://skola.lany.cz/cz/1659.provoz-skoly-14-30-10
v tomto odstavci:
Školní jídelna:
Jídelna dále vyváří pro MŠ, důchodce v obci, zaměstnance na pracovišti, odběr obědů je možný i pro žáky ZŠ na distanční výuce.
Organizace výdeje obědů pro žáky s distanční výukou:
• Výdej jen do vhodného jídlonosiče; jídlonosič musí být viditelně podepsán příjmením a třídou; jídlonosič je možné položit na stůl u služebního vchodu do ŠJ kdykoli dopoledne.
• Obědy se vydávají do jídlonosičů v čase od 10.30 do 11.30 (boční vchod u jídelny); v tomto čase převezmete oběd osobně nebo bude v jídlonosiči připraven k vyzvednutí na zmíněném stole před vchodem; mimo zmiňovaný čas výdeje nebude oběd vydán.
• Školní jídelnu telefonicky informujte na tel. čísle 313 502 046 v čase 5.30-10.30, že budete oběd vyzvedávat.
• Při vyzvedávání oběda je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa.
• Děti, které se z důvodu nemoci neúčastní distanční výuky, nemají na oběd do jídlonosiče nárok.
 K výše uvedenému je ale nutné dodat:
Opatření se týká jen předškolních žáků a má omezenou platnost -  jen na dobu distančního vzdělávání.
Objednávky přesnídávek a svačin budou na toto období zablokovány. Nárok se týká jen obědů.
Objednávky a odhlášky jsou stejně jako v době prezenční výuky v kompetenci zákonných zástupců.
Společně věříme, že takové řešení v danou chvíli ulehčí organizaci výdeje stravy v mateřské škole. Prosíme však všechny zákonné zástupce, aby výdej využili jen pro shora uvedenou situaci a dodrželi jasně nastavená pravidla.
              Přeji všem klidný víkend a lepší zítřky.                                      Miluše Vaněčková

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22