Informace

Datum: 2.12.2020

Vážení rodiče,

předáváme Vám nové informace ohledně zajištění provozu mateřské školy.

Od středy 2. 12. 2020 je mateřská škola opět v provozu. Stravování dětí se podařilo zajistit.

Stravovací systém je v současné době mimo provoz, rodiče budou nahlašovat docházku dítěte každé ráno na další den. Z mateřské školy dnes budete telefonicky kontaktováni a nahlásíte zájem o docházku na středu 2. 12. 2020.

Oznamujeme, že dnes, 1. 12. 2020, se potvrdil pozitivní test na covid-19 u jednoho pedagoga ze třídy Berušky. Máme vyjádření KHS Kladno, že děti, které přišly do styku s pozitivním pedagogem, musí do karantény a 3. 12. 2020 absolvovat test (budou osobně kontaktováni ředitelkou mateřské školy a následně i příslušnou hygienickou stanicí). Ostatní rodiče žádáme, aby sledovali zdravotní stav svých dětí, a pokud by se projevily příznaky respiračního onemocnění (zejména zvýšená teplota, dýchací obtíže a kašel), kontaktujte svého pediatra.

KHS mateřské škole povoluje od středy 2. 12. 2020 docházku ostatním dětem, kterým nebyla nařízena karanténa.

Provoz na třídě Zajíčci je z provozních důvodů od 2. 12. 2020 do odvolání přerušen. Děti předávejte na hlavní budově mateřské školy. I pro tyto děti je celodenní stravování zajištěno mateřskou školou.

 Miluše Vaněčková ř.š.

Oznámení o výzkytu onemocnění Covid ve třídě Sluníček - 2.12.2020

Vážení rodiče,

oznamuji touto cestou výskyt nákazy COVID-19 ve třídě Sluníčka. Krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření a dle platných pravidel rozhodla, že  karanténa bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu (30.11. 2020) s nemocnou osobou do 10.12.2020. Zákonní zástupci byli kontaktování ředitelkou školy, která seznámila rodiče s předběžným postupem KHS Kladno. Rodiče vyčkají na kontaktování KHS, která rodičům  oznámí termín  na který den zažádat dětského lékaře o vystavení žádanek pro své děti na kontrolní testování PCR na COVID – 19 .

Během karantény je nutné, aby se děti i zaměstnanci zdržovali doma, nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovali školské zařízení. Karanténní opatření se vztahuje pouze na děti a zaměstnance, kteří byli v kontaktu s pozitivní osobou.

Stravování dětí je automaticky zrušeno po dobu trvání karantény.

Doporučením KHS je nutnost sledovat zdravotní stav dětí. Pokud by se projevily příznaky respiračního onemocnění (zejména zvýšená teplota, dýchací obtíže, kašel), ihned kontaktujte svého pediatra.

Kromě zákonných zástupců rizikových kontaktů byl o situaci informován zřizovatel školy.

M. Vaněčková

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22