PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OBNOVEN OD PONDĚLÍ 14. 12. 2020

Datum: 10.12.2020

Vážení rodiče,
oznamuji, že mateřská škola je uzavřena od 4. 12. 2020 do 11. 12. 2020 z důvodu nařízené karantény a výskytu nákazy COVID-19 u dětí a zaměstnanců Mateřské školy Lány.
Provoz mateřské školy se obnovuje od pondělí 14. 12. 2020.
Provoz mateřské školy je obnoven v běžném režimu. Požádáme o dodržování nastavených hygienických pravidel. Stravování dětí je automaticky zrušeno po dobu trvání karantény.
Stravu pro dítě na pondělí 14. 12. je potřeba si objednat přes stravovací účet nejpozději 11.12.do 14.00 hodiny.
Na odloučeném pracovišti třída Zajíčci je provoz obnoven také od pondělí 14. 12. 2020, děti si donáší dopolední svačiny z domova.
Během trvání karantény bylo nutné, aby se děti i zaměstnanci zdržovali doma, nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovali školské zařízení. Bohužel někteří zákonní zástupci nedodrželi nařízení KHS a karanténu porušovali (docházelo ke vzájemnému hlídání dětí, děti přiváděli na dětské hřiště, do zaměstnání a dále do dalších zařízení, která byla ve vesnici v provozu…)
Situace s nákazou je již v ČR dlouhodobá záležitost, rodiny s dětmi jsou ve velmi složité situaci. Přesto požádám nepodceňujme nařízení, chovejme se zodpovědně, abychom společně epidemii zvládli a svým rozhodováním a chováním neohrozili další lidi kolem sebe a již se nám neopakovala nutnost uzavírání mateřské školy.
Všichni si splníme přání, když se nám podaří obyčejný život vrátit co nejdříve do běžných kolejích.
Miluše Vaněčková

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22