Informace pro rodiče dětí, které jsou v karanténě

Distanční vzdělávání v období 11. 1. až 15. 1. 2021.
Mateřská škola z důvodu vyhlášené karantény nařízené KHS Kladno do 15. 1. 2021 zasílá
dětem s povinnou předškolní docházkou úkoly k vypracování
Zúčastnit se distančního vzdělávání je pro dítě povinné a vyplývá ze zákona 561/2004 Sb. §
34a odst. 2. V tomto týdnu jsou všechny děti v režimu povinného distančního vzdělávání.
Děkujeme za spolupráci a zpětnou vazbu rodičům a dětem.
Adresy na odesílání zpětné vazby, scenů či ostatních materiálů.
Děti ze třídy Sluníčka:
martina.blinova@centrum.cz
Děti ze třídy Sovičky: eva.jarosova.lany@seznam.cz
Děti ze třídy Zajičci: janca1862@seznam.cz
Nebude-li možné, aby dítě úkoly vypracovalo z důvodu onemocnění, zákonný zástupce dítě
omluví přes aplikaci Naše MŠ blízká rodičům.
Předáváme informaci o možnosti si odebrat oběd po dobu 14.1 a 15.1 ve školní jídelně
ZŠ Lány. Platí zde stejná pravidla jako pro žáky ZŠ Lány.
Jídelna ZŠ vaří pro MŠ, odběr obědů je možný i pro žáky MŠ na distanční výuce.
V systému školní jídelny je nutné si pouze objednat stravu – oběd ve dnech 14.1. a 15.1
Stravovací systém bude pro tento účel odemknut pro děti, které jsou do 15.1 v karanténě.
Organizace výdeje obědů ze školní jídelny ZŠ Lány pro děti z MŠ s distanční výukou:
Výdej jen do vhodného jídlonosiče; jídlonosič musí být viditelně podepsán příjmením
a třídou; jídlonosič je možné položit na stůl u 
služebního vchodu do ŠJ kdykoli
dopoledne.
Obědy se vydávají do jídlonosičů v čase od 10.30 do 11.30 (boční vchod u jídelny);
v tomto čase převezmete oběd osobně nebo bude v jídlonosiči připraven k vyzvednutí
na zmíněném stole před vchodem; mimo zmiňovaný čas výdeje nebude oběd vydán.
Školní jídelnu telefonicky na tel. čísle 313 502 046 v čase 5.30 - 10.30 informujte, že
budete oběd vyzvedávat.
Při vyzvedávání oběda je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena
karanténa.
Děti, které se z důvodu nemoci neúčastní distanční výuky, nemají na oběd do
jídlonosiče nárok.
V případě nejasností volejte na číslo 602210410.
Miluše Vaněčková

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22