Potvrzení ohledně vynaložených výdajů za umistění vyživovaného dítěte za období roku 2020.

Datum: 20.1.2021

Upozornění

Na možnost vyžádat si u ředitelky školy potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za kalendářní rok 2020. Nahlaste, na kterého zákonného zástupce se doklad bude vystavovat.

 Vysvětlení:

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22