Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro letošní školní rok 2021/2022 byla stanovena částka 500 Kč na měsíc.

Pro účel platby za předškolní vzdělávání dostane v září každé dítě svůj variabilní symbol, pod kterým bude zasílána platba od zákonného zástupce.

Základní částku úplaty, její případné snížení či prominutí v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a nabytím účinnosti vyhlášky č. 43/2006, upravuje vnitřní pokyn mateřské školy 2006/ p -5 "Pokyn ředitelky mateřské školy k úplatě za předškolní vzdělávání" Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokazuje průběžně ředitelce školy.

Pokud dítě navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání BEZÚPLATNÉ. Pokyn ředitelky 2006 p-2 se týká úplaty a provozu mateřské školy o prázdninách.

500,- Kč

celodenní docházka

250,- Kč

doplňková docházka

Úplata za PV se platí  měsíčně, vždy k 15. v měsíci vkladem na účet školy – č.ú. 215 949 395 / 0300.  Celkem deset plateb za školní rok  září – červen). Uvádějte u platby Váš přidělený variabilní symbol.

První platbu zasílejte až v září. Pouze v měsíci září je možnost uhradit deset plateb jednorázově zaslat na účet MŠ 5 000,- Kč.

Prázdninový provoz se řeší individuálně a hradí se hotově do pokladny školy.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22