Informace k Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Lány

Vážení rodiče,
při Mateřské škole Lány působí Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány se sídlem
Školní 373, 270 61 Lány, IČ 04 80 02 22 („Spolek“). Spolek působí od roku 2016.
Aktivity Spolku
Spolek je nezávislým, dobrovolným a neziskovým sdružením osob, zejména rodičů dětí
navštěvujících Mateřskou školu Lány. Cílem Spolku je spolupráce s Mateřskou školou Lány
při zajišťování mimoškolních aktivit našich dětí. Každý školní rok se výbor Spolku schází se
zástupci Mateřské školy Lány a společně řešíme doprovodný program výuky, školní akce
nebo například i vybavení školy. Spolek je dále činný při zajištění aktivit Mateřské školy
Lány.
Členem Spolku se může stát každý rodič (a přítel Mateřské školy Lány), který vyjádří
písemný souhlas se členstvím ve Spolku a stanovami Spolku a uhradí členský poplatek.
Členský poplatek
Pro rok 2021/2022 je členský poplatek stanoven výborem na částku 950,-. Zasílá se pouze
převodem na účet SRP číslo BÚ: 2201052762/2010 se splatností do 30. září 2021.
Variabilní symbol je jméno dítěte.
Částka je stanovena na základě výdajů z loňských let. Z členského příspěvku jsou hrazeny
výhradně aktivity a prostředky pro naše děti. Jako příklad můžeme uvést úhrady školních
představení, výlety, dopravu, vstupné nebo například občerstvení na akcích mateřské školy.
Po uhrazení členského poplatku není nutné přinášet do mateřské školy peníze samostatně na
jednotlivé akce, protože jsou výhradně hrazeny z členského příspěvku.
Hospodaření Spolku je veřejné a každoroční vyúčtování účetnictví Spolku je k dispozici
v Mateřské škole Lány a na jejích internetových stránkách.
Výbor Spolku
Činnost Spolku řídí výbor Spolku. Členové výboru jsou voleni na jeden rok členskou schůzí
Spolku. U kteréhokoli z rodičů je vítáno přihlášení do výboru Spolku a o jeho členství ve
výboru bude hlasováno na členské schůzi, která se koná jednou ročně. Pokud máte zájem o 
členství, prosím spojte se s předsedkyní Spolku Kristýnou Spalovou, email:
kristyna.spalova@email.cz.
Další informace ke Spolku naleznete na internetových stránkách Mateřské školy Lány, v části
Mateřská škola, záložka Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány.
Těšíme se na spolupráci, členky výboru SRP při MŠ Lány

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22