Plavecký výcvik - druhá lekce plavání 21.2.2022

Datum: 7.2. - 11.4. 2022
Plavecký výcvik přednostně určen pro předškoláky. Budeme doplňovat mladšími dětmi, které projeví zájem. Hlašte se u třídních učitelek do 26.1.2022.

PLAVECKÝ VÝCVIK ZAČÍNÁ V  PONDĚLÍ  7.2.2022

DEJTE DĚTEM DO BATOHU S SEBOU RUČNÍK, PLAVKY A KOUPACÍ ČEPICI (NENÍ PODMÍKOU), SÁČEK NA MOKRÉ PLAVKY, DĚVČATŮM SVÁZAT VLASY. TĚLOVÉ MÝDLO ZAJISTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA FORMOU SPOLEČNÉHO DÁVKOVAČE. SVAČINY A PITNÝ REŽIM ZAJIŠŤUJE MŠ. TŘÍDA ZAJIČCI MAJÍ NA PLAVÁNÍ SVOJI SVAČINU Z DOMOVA.

VÝBĚR ÚPLATY ZA PLAVÁNÍ BUDE DNE: STŘEDA 26. LEDNA OD 7.00 DO 8.00 HODIN V JÍDELNĚ MŠ

TERMÍNY, KDY JEZDÍME PLAVAT

PONDĚLÍ 7.2.,21.2.,28.2.,7.3.,14.3.,21.3,28.3.,4.4.,11.4.,

Odjezd od školy smluvním autobusem v 10:00 hod, návrat okolo 11:45  hod (výuka probíhá od 10:30 do 11:15 hodin).

 

Informace pro rodiče k plavecké škole Plaváček

Děti jsou do plavecké výuky, kterou pro MŠ Lány zajišťuje Plavecká škola Plaváček Tuchlovice, přijaty na základě uzavřené dohody stvrzené podpisem zákonného zástupce.

Cíl plavecké výuky

           -           seznámit se s vodou, odstranit strach z vody, naučit se orientovat ve vodě

           -           naučit se dýchat do vody, učit se ponořit hlavu pod vodu

           -           otužování

           -           základy technicky správných pohybů vedoucí ke splývání a k plavání

Všechny činnosti vycházejí vždy z potřeb jednotlivého dítěte. Instruktoři plavání přizpůsobují programu složení dětí – dle věku i schopností.

Organizace plavecké výuky

Místo výuky:    Plavecká škola Plaváček bazén Tuchlovice

Datum výuky:  Pondělí 7.2.,21.2.,28.2.,7.3.,14.3.,21.3,28.3.,4.4.,11.4.

                          Odjezd od školy smluvním autobusem v 10:00 hod, návrat okolo 11:45  hod

                          (výuka probíhá od 10:30 do 11:15 hodin).

Plavecká škola má 45 minutové hodiny plavání.  Mateřská škola má 30 minut výuky a 15 minut volné hraní pod dozorem učitelů plavání.

Částka celkem:  1 490 ,- Kč

(1 lekce:  85.- kurz plavání + 80.- doprava)

Žádáme uhradit plavání ve středu 26. ledna mezi 7. a 8. hodinou v jídelně MŠ. Děkujeme za dodržení termínu.

Plavecká výuka probíhá v rámci nadstandardní nabídky školy, v plné výši ji hradí rodiče.  

Zákonný zástupce svým podpisem potvrdí před zahájením kurzu zdravotní způsobilost svého dítěte k plaveckému výcviku a přebírá za toto rozhodnutí odpovědnost.

Po proběhnuté třetí lekci a úhradě plaveckého výcviku nelze odhlásit dítě, ani vrátit peníze za hodiny, na kterých nebude dítě přítomno.

Základní hygienická pravidla

Do bazénu nepatří nemocné děti, děti s epilepsií a s kožními chorobami (plísně, bradavice). Před vstupem do bazénu a po skončení výuky se každý umyje pod sprchou tělovým šampónem a řádně osuší za pomocí učitelek. Maminky, holčičkám delší vlásky upravte do copánků nebo pevných culíků – fénování je možné v omezené míře. Možnost nosit čepici na plavání.

Co s sebou na výuku plavání

Batůžek, větší osušku, plavky, čepice na plavání není povinná, igelitový sáček na mokré věci. Dívkám svázat vlasy. Tělové mýdlo zajistí mateřská škola formou společného dávkovače. Svačiny a pitný režim plně zajišťuje MŠ Lány.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22