Potvrzení o výši vynaložených výdajů v roce 2021 za umístění dítěte v mateřské škole

Datum: do 15.2.2022
Důležitá informace pro rodiče. Potvrzení o výši vynaložených výdajů v roce 2021 za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu si zákonný zástupce může vyzvednout u třídních učitelek do 15.2. 2022. Žádáme Vás o doplnění jména, příjmení a bydliště zákonného zástupce, který bude žádat o slevu na dani.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22