Informace k provozu MŠ o prázdninách

MŠ Lány UZAVŘENA od 1.7. do 31. 7. 2022 MŠ Lány OTEVŘENA od 1.8 do 26. 8. 2022 MŚ Lány UZAVŘENA od 29.8. do 31.8. 2022

Prázdninový provoz v roce 2022

MŠ Lány UZAVŘENA od 1.7. do 31. 7. 2022
MŠ Lány OTEVŘENA od 1.8 do 26. 8. 2022
MŚ Lány UZAVŘENA od 29.8. do 31.8. 2022

Do mateřské školy dochází děti, které jsou k prázdninovému provozu přihlášené.
Přihlašování k prázdninovému provozu proběhlo v února u třídních učitelek.

Provoz probíhá na dvou třídách, seznamy dětí jsou oznámeny na dveřích MŠ
Úplata za předškolní vzdělávání se vybírala hotově:
Výběr úplaty proběhl v hotovosti v červnu.
Osvobození od úplaty za PV v průběhu prázdninového provozu mají předškolní děti v posledním ročníku a děti v režimu povinného předškolního vzdělávání.
Úplata za celodenní stravování
Upozorňujeme, že v měsíci srpnu mají všechny děti celodenní stravovaní zajištěno ve školce (Děti ze třídy Zajíčci čerpají celý srpen též dopolední svačiny zajištěné mateřskou školou a školní jídelnou ZŠ Lány.
Od 1.8. do 12.8. Stravování dovážíme z jiné vývařovny. Z důvodu jiného režimu mají rodiče při onemocnění či nepřítomnosti dítěte možnost si objednané a zaplacené obědy denně vyzvednout. Oběd vám bude připraven do jednorázového obalu. Děkujeme za omluvení dítěte a zavolání této volby předem.
Od 15.8. do 26.8. Stravu odebíráme z vývařovny ZŠ Lány. Objednávání a platba stravy zajistí rodič přes stravovací účet stejným způsobem jako v běžném roce.
Žádáme rodiče o objednání svačin obědů a odpoledních svačin dle potřebnosti pobytu dítěte v zařízení, včetně dětí ze třídy Zajíčci.
Na pondělí 15.8. objednejte stravu nejpozději v pátek 12.8. do 14.00 hodin. Více naleznete na stránkách školní jídelny na webu ZŠ Lány.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22