Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

budeme připravovat i nadále distanční výuku pro děti v režimu povinného předškolního vzdělávání.

Děti, které nedochází do zařízení z důvodu zhoršené situace s nákazou Covid obdrží úkoly prostřednictvím emailu.Úkoly budeme uveřejňovat i na našich webových stránkách.

Úkoly budou rozesílané dětem, které v daném týdnu nebudou docházet do mateřské školy.Vtomto týdnu je téma Tří králů. V řadě distančního vzdělávání zasíláme již 8. úkol . Možná se stanou úkoly i inspirací pro tvoření a vzdělávání ostatních dětí z mateřské školy. Přejeme příjemné chvilky při učení a tvoření s dětmi.

Úkoly je možné si vyzvednou i v tištěné podobě. Úkoly vkládáme do krabice

 u mateřské školy a je zde možnost i zanechat vypracované úkoly nebo je zaslat třídní učitelce v elektronické podobě. Snažíme se zařazovat náměty podobné jako mají ve výchovně vzdělávacím procesu děti docházející do mateřské školy. Je na zvážení rodičů, zda splníte zadané úkoly a zpětně nám je vrátíte.

 K povinné distanční výuce dojde v tom případě, když více jak 50% dětí s PPV nebude navštěvovat MŠ. Tuto změnu Vám ihned oznámíme.  Budeme všichni věřit již v lepší dny.

ÚKOLY