Distanční vzdělávání 2021/2022

Vážení rodiče,

budeme připravovat distanční výuku pro děti v režimu povinného předškolního vzdělávání.

Děti, které nedochází do zařízení z důvodu zhoršené situace s nákazou Covid (nebo z jiného důvodu) obdrží úkoly prostřednictvím emailu. Úkoly budou rozesílané dětem, které v daném týdnu nebudou docházet do mateřské školy.

Připravené úkoly najdete také na webu MŠ – Vzdělávání a aktivity - Předškolní vzdělávání – Distanční vzdělávání.

Je možnost si vyzvednout úkoly i v tištěné podobě. Úkoly vkládáme do krabice u mateřské školy. Vypracované úkoly je možné zaslat třídní učitelce v elektronické podobě emailem nebo je zanechat vypracované v krabici u mateřské školy (prosíme, označte je jménem dítěte).

Zařazujeme náměty stejné, jako mají ve výchovně vzdělávacím procesu děti docházející do mateřské školy.

Je na zvážení rodičů, zda splníte zadané úkoly a zpětně nám je vrátíte.

Budeme rádi, když nám zašlete fotografii z vašich zajímavých činností.

Záměrem jednotlivých týdenních úkolů je rozvíjení všech kompetencí dětí s povinnou předškolní docházkou.

Motivace a úkoly vychází z třídních vzdělávacích plánů tříd Soviček, Zajíčků a Sluníček, proto nás provází Krteček a Čmelda s Brumdou.

K povinné distanční výuce dojde v tom případě, když více jak 50% dětí s PPV nebude navštěvovat MŠ. Tuto změnu Vám ihned oznámíme.  Budeme všichni věřit již v lepší dny.

                                                                             Děkujeme za spolupráci. M. Vaněčková

Vážení rodiče,

z důvodu situace v ČR připravujeme  distanční výuku dětí, které jsou v režimu povinného předškolního vzdělávání (dále je PPV).

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. K distanční výuce dojde v tom případě, když více jak 50 % dětí s PPV nebude navštěvovat MŠ.

Nabízeli jsme v minulém roce dvě varianty, jak můžeme společně nastavit a naplnit zákonem stanovenou povinnost vzdělávání dětí v mateřské škole v režimu PPV.

Ve školním roce 2021/2022 bude naše mateřská škola připravovat distanční výuku dle varianty A (viz popis níže) tak jako v minulém školním roce. 

VARIANTA  A:

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ:

Výuka probíhá formou zasílání úkolů na váš email 1x týdně vždy v pondělí (celkem 5 úkolů).

ZPĚTNÁ VAZBA - HODNOCENÍ :

Pro zpětnou vazbu plnění úkolů děti PPV, je potřeba splněné úkoly naskenovat či pořídit fotografii a poslat zpět na dohodnutý email každý pátek, nebo bude možné vrátit v listinné podobě do schránky mateřské škole a zároveň si vyzvednou úkoly a zadání na další týden. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, budete mít připravené úkoly ve schránce MŠ se jménem. Vzájemná komunikace bude probíhat telefonicky či emailem.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PPV :

Zákonný zástupce v případě, že se dítě nemůže účastnit výuky v jednotlivých dnech či týdnech má ze zákona povinnost dítě omlouvat. Omluva bude probíhat jako doposud, přes aplikaci omluvenky v Naše MŠ.

Výuka bude probíhat s motivací a hravou formou tak jako probíhá v mateřské škole. Učitelka prostřednictvím motivace vysvětlí a zaujme děti, rodiče budou dohlížet na samostatné vypracování úkolu. Společně dítě, rodič a učitelka budou práci vyhodnocovat.

Každé dítě má na mateřské škole založeno od začátku docházky svoje PORTFOLIO, do kterého se budou úkoly zakládat. Splněné úkoly, bude možné posoudit a konzultovat i telefonicky s rodiči jejich naplňování a získávání kompetencí k vyvážené přípravě ve všech pěti oblastech předškolního vzdělávání. Společně tak posoudíme zvládnutých úkolů a individuálně nastavíme přípravu dalších navazujících úkolů, tak abychom společně dítě co nejlépe připravili na vstup do ZŠ.

V souladu s GDPR dodrží mateřská škola zásady pro práci s informacemi, které obsahují osobní údaje. 

Děkujeme předem za spolupráci při vzdělávání Vašich dětí a jejich přípravu na ZŠ.