EKO školka

 

 

Naše MŠ je zapojena do Mezinárodního programu Ekoškoly pro mateřské školy.

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

 

Pomocí 7 kroků a 4 témat můžeme změnit svou školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

"VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH"

V lednu 2018 se sejdeme s oslovenými rodiči, dětmi a zaměstnanci a společně s třídou Sovičky a Zajíčci se sejdeme na zahajovací schůzce a vytvoříme EKOTÝM. Informace budou na web stránkách a ve vestibulu MŠ.

Ekoškolka v MŠ Lány

Program Ekoškolka je na samém začátku, nejdříve se zapojili děti, zaměstnanci a rodiče ze tříd Sovičky a Zajíčci. Dle zájmu postupně uvítáme i zapojení dětí a rodičů z ostatních tříd.

Dne 15.1. 2018 proběhla první schůzka oslovených rodičů, dětí a zaměstnanců MŠ. Dospělí účastníci byli podrobně seznámeni s programem Ekoškolky, jejímž obsahem je plnění 7 kroků:

Prvním krokem bylo zvolení EKOTÝMU, rozdělení jednotlivých funkcí, včetně vytvoření daných pravidel.

Členi Ekotýmu:

Koordinátor – Eva Jarošová

Koordinátor myšlenek – Jana Slavíková

Písmenkový redaktor – Lenka Nováková

Obrázkový redaktor – Adélka, Kája, Bára, Anetka a Míša

Zapisovatel – Lenka Jarošová

Fotograf – Eva Kostková

 

Ze čtyř zadaných témat ODPADY, JÍDLO, PROSTŘEDÍ ŠKOLKY, VODA, jsme si vybrali téma PROSTŘEDÍ.

V zimním období se budeme zabývat prostředím vnitřním, později se budeme zabývat okolím školky a jejími přilehlými prostory.

         Pro vznik ANALÝZY (druhý krok) jsme si společně i s dětmi prošli prostory budovy školky. Děti si všímaly nástěnek, výzdoby, květin, hraček, co by bylo zapotřebí změnit, popřípadě doplnit.

Po této prohlídce děti uváděly prvotní nápady, jak prostředí vylepšit.

Informace o činnosti EKOŠKOLKY jsou na nástěnce ve vestibulu a na webu MŠ.

analýza

Plán činností

zápis  6. schůzka

zápis 7. schůzka