EKO školka

 

 

Naše MŠ je zapojena do Mezinárodního programu Ekoškoly pro mateřské školy.

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Pomocí 7 kroků a 4 témat můžeme změnit svou školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

"VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH"

V lednu 2018 se sejdeme s oslovenými rodiči, dětmi a zaměstnanci a společně s třídou Sovičky a Zajíčci se sejdeme na zahajovací schůzce a vytvoříme EKOTÝM. Informace budou na web stránkách a ve vestibulu MŠ.

Ekoškolka v MŠ Lány

Program Ekoškolka je na samém začátku, nejdříve se zapojili děti, zaměstnanci a rodiče ze tříd Sovičky a Zajíčci. Dle zájmu postupně uvítáme i zapojení dětí a rodičů z ostatních tříd.

Dne 15.1. 2018 proběhla první schůzka oslovených rodičů, dětí a zaměstnanců MŠ. Dospělí účastníci byli podrobně seznámeni s programem Ekoškolky, jejímž obsahem je plnění 7 kroků:

Prvním krokem bylo zvolení EKOTÝMU, rozdělení jednotlivých funkcí, včetně vytvoření daných pravidel.

Ze čtyř zadaných témat ODPADY, JÍDLO, PROSTŘEDÍ ŠKOLKY, VODA, jsme si vybrali téma PROSTŘEDÍ.

V zimním období se budeme zabývat prostředím vnitřním, později se budeme zabývat okolím školky a jejími přilehlými prostory.

Pro vznik ANALÝZY (druhý krok) jsme si společně i s dětmi prošli prostory budovy školky. Děti si všímaly nástěnek, výzdoby, květin, hraček, co by bylo zapotřebí změnit, popřípadě doplnit.

Po této prohlídce děti uváděly prvotní nápady, jak prostředí vylepšit.

Informace o činnosti EKOŠKOLKY jsou na nástěnce ve vestibulu a na webu MŠ.

2022/2023

2021/2022

Naše mateřská škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškolka, který v ČR koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Tento program nám napomáhá zlepšovat prostředí v naší škole i v jejím okolí, prohlubuje spolupráci mezi dětmi, rodiči a zaměstnanci MŠ.

V únoru se sejde EKOTÝM a domluví se na dalším postupu činností (ukončení vnějšího a vnitřního prostředí, vznik EKOKODEXU) přerušeným z důvodu prevence před covidovou nákazou.

2020/2021

Informace o EKOŠKOLE

V měsíci říjnu se opět sejdou členi EKOTÝMU. Zhodnotí plán činností VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ a navštíví tř. Sluníčka a Kytičky, abychom doplnili EKOTÝM o nové členy z důvodu odchodu nejstarších dětí do ZŠ. 

2019/2020

členové EKOTÝMU:

Lucie Nováková (tř. Sovičky), Eliška Tichá (tř. Sovičky), Viktor Sehan (tř. Sovičky), Valentýna Kostková (tř. Zajíčci), Ondra Kahoun (tř. Zajíčci), Emily Dlouhá (tř. Sluníčka), Christopher Mariáš (tř. Sluníčka), Matěj Štross (tř. Sluníčka), Anička Čechová (provozní), Jana Slavíková (uč. Tř. Zajíčci), Lenka Nováková (maminka Lucky), Eva Kostková (maminka Valentýnky), Eva Jarošová (uč. Tř. Sovičky, koordinátorka EVVO)

Plán činnosti:

Název školky: Mateřská škola Lány
3. krok: Plán činností (11. schůzka EKOTÝMU)
Téma: Vnější prostředí

Nahlédnutí do činnosti EKOTÝMU

Schůzka proběhla 22. 11. 2019. Seznámili jsme se s výsledky ANALÝZY vnějšího prostředí. Společně jsme procházeli jednotlivé otázky

a zamysleli jsme se nad výsledky silných a slabých stránek.

Všímali jsme si smajlíků, jak vyhodnotily jednotlivé body ostatní třídy. Na základě smějících se a mračících se smajlíků jsme za pomoci dospěláků vymysleli a napsali PLÁN ČINNOSTÍ, kterým se budeme zabývat

analýza

Plán činností

zápis  6. schůzka

zápis 7. schůzka

Nábor členů

Monitorování zahrady