Kroužky

Mateřská škola nabízí dětem několik zájmových kroužků:    

 • Výuka anglického jazyka - úterý, 15:20-16:05 hodin
 • Zumbík - pohybový kroužek pro všechny, kteří se rádi hýbou, čtvrtek 16:00-16:45 hodin
 • Sportovní kroužek - úterý 16:30-17:30 hodin       
 • Tenis - čtvrtek 17:00 - 18:00 hodin
 • Jóga - čtvrtek

Nadstandartní aktivity v  MŠ

  Aktivity budou probíhat v rámci výchovně vzdělávací práce s dětmi.

  Počet dětí: všechny děti přítomné v mateřské škole

 • Metoda dobrého startu (předškoláci, v dopoledních hodinách) -  Miluše Vaněčková, Jana Slavíková, Eva Jarošová, Hana Řádová, Martina Blínová

 • Kroužek logopedické prevence probíhá během dopoledne vždy v úterý a ve středu ve třídách Sluníčka, Sovičky a Zajíčci pod vedením učitelky z Mateřské školy v Lánech Hany Řádové a Jany Slavíkové.    

 • Plavecký výcvik
 • Cvičení s prvky dětské jógy
 • Divadelní představení
 • Výlety
 • Celoškolní slavnosti a projekty
 • Společné akce s žáky ZŠ Lány

Společně slavíme svátky a narozeniny dětí.

Při plánování naší pestré cesty ve školce myslíme i na Vás, rodiče a prarodiče, sourozenci. Proto jsou společné akce plánovány v odpoledních hodinách tak, aby se projektů mohli zúčastnit všichni blízcí. Při společných tvořivých projektech na dané téma nás stále znovu rodiče mile překvapují svou zručností, šikovností, fantazií a schopností být opět dítětem. Snad každé dítě tvoření s maminkou či tatínkem nadšeně prožívá.

Pořádáme společné vycházky dětí, rodičů a učitelek do okolí obce, k místům spojených s její historií, a tím se snažíme prohlubovat vztah k domovu a přírodě, kterou potřebujeme ke zdravému životu.

Vítáme iniciativu, nové náměty a nápady rodičů, které by byly přínosem a podnětem pro další zpestření naší práce. Na akcích školy uvítáme i děti, které ještě nedocházejí do mateřské školy. Pokud si chcete mateřskou školu prohlédnout nebo máte zájem získat další informace týkající se chodu školy a péče o děti, doporučujeme si předem domluvit s ředitelkou školy telefonicky schůzku. Najdeme společně čas, kdy se Vám budeme plně věnovat.

Naším velkým přáním a snahou je, aby se děti v naší mateřské škole cítily opravdu v pohodě. Spokojeně prožily pohádkové dny dětství v kolektivu svých vrstevníků a každý den přivítaly dětským úsměvem.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám i dětem v mateřské škole hodně společné radosti.

Kolektiv Mateřské školy Lány