Medvídek Nivea

V letošním školním roce se MŠ Lány zapojila do integračního a vzdělávacího projektu

„MEDVÍDEK NIVEA POMÁHÁ DĚTEM V PŘÍPRAVĚ NA ŠKOLU“

Reaguje v něm na požadavky spojené s povinným předškolním vzděláváním v MŠ.

Obsah se soustřeďuje na činnosti, které přispívají k rozvoji kompetencí budoucího školáka.

Každý předškolák má svůj sešit s pracovními listy, kde plní úkoly z různých oblastí.

Za splněný a správně vypracovaný úkol dostane samolepku medvídka.