Metoda dobrého startu (MDS)

Metoda dobrého startu v MŠ Lány.

Psychologie zkoumá vývoj dítěte hlediska psychomotorického rozvoje a má na paměti jednotu psychiky a motoriky v počátečních stadiích vývoje dítěte.  Cvičení  Metodou dobrého  startu (dále jen MDS) sledují harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech.  U dětí s normální psychomotorikou úrovní rozvoj  aktivizují,  u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Metoda dobrého startu zahrnuje posilování jazykových a komunikativních kompetencí, specifická cvičení, která se týkají zrakové a sluchové percepce. Percepce je schopnost nervového systému uvědomovat si podněty, vnímat je všemi smysly. Dále jsou v MDS zahrnuta pohybová cvičení a cvičení v kombinaci píseň – pohyb  – grafický vzor.

Kromě stimulace vývoje, prevence poruch a jejich terapie m á MDS také svůj diagnostický aspekt, který se budeme snažit využít k analýze potíží a chyb u dětí.

MDS přispěje k získání kompetencí, které má dítě zvládnout v předškolním věku. Touto cestou se vynasnažíme připravit děti v posledním ročníku v  mateřské škole (třída Sluníčka , Sovičky a Zajíčci) na úspěšný start do základní školy.

Metoda dobrého startu a logopedická prevence u dětí v posledním ročníku MŠ.

 je zařazena v tomto školním roce do výchovně vzdělávacího procesu ve třídách  kam dochází předškolní dětí.  Prvky metody budou zařazovány průběžně do dopoledních i odpoledních  aktivit po celý rok.

Každé úterý bude probíhat dopoledne  práce po skupinách.  Skupiny  se střídají a nesou název  Sovičky  a  Včeličky.  Během celého roku budou děti pilné jako včeličky, dozví se  plno věcí  naučí se písničky a moudrá  sova  dětem poradí, jak ve škole sbírat samé jedničky.

Metoda dobrého startu  ( dále MDS) zahrnuje posilování jazykových a komunikativních kompetencí, specifická cvičení, která se týkají zrakové a sluchové percepce.                     

Percepce je schopnost nervového systému uvědomovat si podněty, vnímat je všemi smysly. Dále jsou v MDS zahrnuta pohybová cvičení a cvičení v kombinaci píseň – pohyb  – grafický vzor. MDS přispěje k získání kompetencí, které má dítě zvládnout v předškolním věku. Touto cestou se vynasnažíme připravit děti na úspěšný start do základní školy.