Plán akcí na školní rok 2017/2018

Srpen

29.8., 30.8.    Zahajovací třídní schůzky, od 16:30 hodin

Září

4.9.        Začátek školního roku

4.-8.9.    Týden zvykání ve školce

12.9.      Ukázková hodina Angličtiny, 16:00, suterén MŠ

Říjen

10.10.   15:30 Beseda na téma "Mluví naše děti srávně - logopedie"

13.10.    Drakiáda - modelářské letiště Lány

17.10     Bramboriáda - soutěže předskoláků s žáky ŠD

25.10.   Podzimní lesní den - Sovičky a Zajíčci

30.10.   "Kamarádství nad zlato" - divadlo v MŠ od 10:30 hodin

Listopad

--.--     Podzimní lesní dny

2.11.    Fotografování - sady 8:30 hodin

8.11.    "Vyprávění úhoře Matěje" - program Čabárna, Sluníčka

8.11. Tvoření rodiče s dětmi - třída Zajíčci

15.11.  "Jak roste strom" - program Čabárna, Sovičky, Zajíčci

15.11.   Podzimní setkání, Berušky

14.11.    Podzimní brigáda "zavírání zahrádky", od 15:30 hodin

Prosinec

5.12.    Návštěva Mikuláše v MŠ

6.12.   Návštěva čtenářského kroužku ve Sluníčkách

7.12.    Vystoupení Zumbík, 16:15 hod. ve třídě Berušky

9.12.    Voňavý Advent - vystoupení Sovičky a Zajíčci

12.12.  KD Stochov - "Vánoční čas" - Jů, Hele, Muf, všechny třídy

12.12. Vánoční posezení - Sovičky, Zajíčci, Kytičky, od 15:30 hodin

13.12. Vánoční posezení - Berušky, od 15:30 hodin

14.12. Vánoční posezení - Sluníčka, od 15:30 hodin

23.12. 2017 - 2.1.2018 - Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena        

Leden

3.1.     MŠ v provozu

9.1.      Pohádka o kuchařince, která pekla pohádky, zumbička Berušky, Kytičky

16.1.   Klaun Tů Tů, 8:30 hodin, vystoupení v MŠ s tématem dopravní výchovy

--.--    Zimní lesní den

24.1.  Návštěva v místní knihovně - Kytičky

Únor

5.2.    Plavecká výuka "Plaváček" - předškoláci, 9 lekcí, pondělí

13.2.  Vystoupení kouzelníka v MŠ, od 9:00 hodin

16.2.  Screeningové vyšteření zraku dětí v MŠ

--.--    Vycházka za zvířátky v zimě - ke krmelci

21.2.  Zimní setkání v Beruškách

Březen

6.3.     "Jak roste strom" - program Čabárna, Berušky

8.3.      Návštěva předškoláků v ZUŠ Nové Strašecí

13.3.    "Příroda - největší stavebnice" - program Čabárna, Sovičky, Zajíčkové

14.3.     Tématické setkání rodičů  - Setkání se zástupci ZŠ + beseda " Využití

              balančních pomůcek pro správný tělesný  vývoj dítěte"- BOOBLES

18.3.     Čtení pro celou rodinu, vystoupení Kytičky

--.--      Jarní lesní den

27.3.  "Hop zajíčku do pelíšku "- akce družina ZŠ a předškoláci

Duben

3. - 7.4.  Škola v přírodě - předškoláci

9.-13.4. Sběr papíru

10.4.     Návštěva předškoláků v první přídě před zápisem

11.4.    "Jak to chodí u mravenců" - program Čabárna, Kytičky

11.4.    Návštěva dětí v knihovně - Kytičky

13.4.   Zápis do ZŠ, od 15:00 hodin

17.4.   Jarní besídka - Sovičky a Zajíčkové, od 15:30 hodin 

27.4.   Zahradní slavnost "Den Země"

Květen

2.5.   Tématické setkání rodičů - trénink efektivního rodičovství, od 16:00 hodin

3.5.   Výlet na zmrzlinu do Tuchlovic - Kytičky

9. 5.  Zápis do MŠ 10:00 - 16:00 hodin

9.5.   Jarní setkání v Beruškách - oslava Dne matek, od 16:00 hodin

10.5.  Zápis do MŠ  10:00 - 16:00 hodin

10.5.  Návštěva babiček z DPS v MŠ

16.5.  Jarní besídka Kytičky, od 16:00 hodin

17.5.  Společné fotografování tříd, dopoledne na zahradě MŠ

22.5.   Exkurze - Sklárny Nižbor - Sluníčka

31.5.    Závěrečné vystoupení Zumbík - Indiánky

Červen

1.6.    MDD, dopoledne v MŠ

7.6.    Poslední lekce - Zumbík

7.6.   Klíč k písničkám - vystoupení žáků ZUŠ Stochov, od 10:00 hodin

13.6.  Výlet do Lužné - Berušky, dopoledne

13.6.   Dopolední setkání žáků 8.třídy ZŠ Lány a předškoláků MŠ 

18.-22.6.  Poslední školkování

19.6.   Výlet Kytičky + Sovičky a Zajičci mladší děti

19.6.  Výlet předškoláků - Sluníčka, Sovičky, Zajíčci

21.6.   Závěrečná besídka předškoláků

26.6.    Výlet do Obůrky

27.6. Závěrečné setkání s rodiči v Beruškách - 15:30 hodin

27.6. Tvořivé odpoledne Kytičky - od 16:00 hodin

--.--     Letní lesní den

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

IČO : 71 00 20 22