Plavecký výcvik

Plaváček - plavecká škola                                                            

p.Beránková Helena         

Školní 277                           

273 02 Tuchlovice                                 

 

 

Informace pro rodiče k plavecké škole Plaváček

Plaveckou výuku zajišťuje Plavecká škola Plaváček Tuchlovice společně s MŠ Lány.

 

  1. Cíl plavecké výuky:

           -           seznámit se s vodou, odstranit strach z vody, naučit se orientovat ve vodě

           -           naučit se dýchat do vody, učit se ponořit hlavu pod vodu

           -           otužování

           -           základy technicky správných pohybů vedoucí ke splývání a k plavání

Všechny činnosti vycházejí vždy z potřeb jednotlivého dítěte. Instruktoři plavání přizpůsobují program složení dětí – dle věku i schopností.

 

  1. Organizace plavecké výuky:

Místo výuky:    Plavecká škola Plaváček bazén Tuchlovice

Datum výuky:            

Plavecká škola má 45 minutové hodiny plavání.  Mateřská škola má 30 minut výuky a 15 minut volné hraní pod dozorem učitelů plavání.

 

Částka celkem: 

 

Plavecká výuka probíhá v rámci nadstandardní nabídky školy, v plné výši ji hradí rodiče.  

Zákonný zástupce svým podpisem potvrdí před zahájením kurzu zdravotní způsobilost svého dítěte k plaveckému výcviku a přebírá za toto rozhodnutí odpovědnost.

Po úhradě plaveckého výcviku nelze odhlásit dítě, ani vrátit peníze za hodiny, na kterých nebude dítě přítomno.

 

  1. Základní hygienická pravidla:

Do bazénu nepatří nemocné děti, děti s epilepsií a s kožními chorobami (plísně, bradavice). Před vstupem do bazénu a po skončení výuky se každý umyje pod sprchou tělovým šampónem a řádně osuší za pomocí učitelek.

Doporučujeme plavecké čepice – fénování je možné v omezené míře.

           

  1. Co s sebou na výuku plavání:

Batůžek, větší osušku, plavky, čepice na plavání, igelitový sáček na mokré věci. Dívkám svázat vlasy. Tělové mýdlo zajistí mateřská škola formou společného dávkovače. Pitný režim plně zajišťuje MŠ Lány.