Zápis do MŠ - přijímání dětí

Ředitelství mateřské školy vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Lány na školní rok 2019/2020

6.5. – 7.5. 2019 od 10.00 do 16.00 hod.

Zápis probíhá ve třídě Sovičky v přízemí MŠ.

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Vážení rodiče, k zápisu do MŠ Lány si můžete přinést již vyplněné tiskopisy, které si stáhnete na webových stránkách školy. Jedná se o Zápisní list – přihlášku, Čestné prohlášení a Evidenční list. Nebo můžete tiskopisy vyplnit přímo na místě, kde vám budou k dispozici.

evidenční list (DOC 40,5 kB)
čestné prohlášení (DOC 33,5 kB)
Dětské desatero (PDF 123 kB)
základní informace o MŠ (PDF 308 kB)
informace k zápisu (PDF 132 kB)
plakát zápis (PDF 121 kB)