Projekt MŠ Lány 63 je spolufinancován Evropskou unií

Projekt
MŠ LÁNY 63
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta, DVPP zaměřené na čtenářskou a matematickou
pregramotnost, inkluzi a polytechnické vzdělávání. Dále sdílení
zkušeností pedagogů, aktivity rozvíjející ICT a spolupráce s rodiči
dětí.

plakát publicita projektu

informace k projektu