Půjčování odborné literatury

Vedení mateřské školy pro vás připravilo novou výpůjční službu odborné literatury zaměřené na výchovu a vzdělávání.

Doba vypůjčení knih je 1 měsíc. Zájemci o knihy, nechť se obrátí na paní ředitelku Vaněčkovou. Tato služba je pro vás zavedena bezplatně. Při znehodnocení či ztrátě knihy je vypůjčitel povinen uhradit plnou cenu knihy.

Věříme, že tuto službu využijete, a my ji za nastavených podmínek budeme moci vést co nejdéle.

K vypůjčení jsou následující tituly:

Pozornost a soustředěnost J. Budíková, L. Křapková
Jak připravit dítě pro školku L. Bělinová, M. Jírová
Hrajeme si doopravdy E. Vančurová, M. Havlínová
Po dobrém, nebo po zlém Z. Matějček
Jak správně jíst R. Dahlke
Najděte si svého marťana M. Herman
Vaříme malým neposedům B. Speck
Co, kdy a jak ve výchově dětí Z. Matějček
Cvičení pro hyperaktivní děti M. Zemánková, J. Vyskotová
Jak se naučit správně vyslovovat (2*) P. Dolejší
Autoevaulace v mateřské škole Z. Syslová
Zápisník školní družiny vzor, ZŠ Bruntál
Budeme mít prvňáčka J. Kropáčková
Alergie u dětí É. Bidat, Ch. Loigerot
Akupresura pro rodiče s dětmi P. L. Andreoli, E. Minelli, G. Trapani
Agresivita dětí E. Antier
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole Ch. R. Carter
Když děti často stůňou H. Kopf
Kontakt s dětmi po rozvodu T. Novák, S. Corradiniová, R. Vypušťák
Logopedické pohádky I. Eichlerová, J. Havlíčková
Písničková abeceda J. Zíma, A. Zímová

Na tomto místě uvádíme další doporučenou literaturu, kterou však MŠ v tuto chvíli nedisponuje. V závěru je připojeno několik odkazů na webové stránky.

Bednářová J. Diagnostika dítěte předškolního věku Brno:Computer Press 2007
Bays B. Cesta pro děti Praha: Eminent 2007
Jebavá Z. Míčkování Praha: Adonis 1993
Jucovičová D., Žáčková H. Relaxace nejen pro děti s ADHD Praha: D & H 2008
Kopřiva P. a kol. Respektovat a být respektován Kroměříž: Spirála 2006
Michalová Z. Pozornost Havlíčkův Brod: Tobiáš 2013
Michalová Z. Program Hypo
Müller O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice Praha: Grada 2014
Mertin V. Výchova bez trestů Praha: Wolters Kluwer ČR 2013
Žáčková H., Jucovičová D. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Praha: D & H 2010

www.kuprog.cz

www.prekopova-nadacnifond.cz

www.prodys-bubenickova.cz

www.spin-vti.cz

www.tanart.cz