Rozpočet školy

Dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uveřejňujeme rozpočet  Mateřské školy Lány a střednědobý výhled rozpočtu Mateřské  Lány.

Schválený rozpočet 2023

Schválený rozpočet střednědobí 2024 - 2025