Rozpočet školy

Dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uveřejňujeme rozpočet  Mateřské školy Lány a střednědobý výhled rozpočtu Mateřské  Lány.

Schválený rozpočet 2020

Schválený střednědobý rozpočet 2021/2022

MŠ Lány Rozpočet 2019

Střednědobý rozpočet 2020/2021

MŠ Lány Rozpočet 2018

Střednědobý rozpočet 2019/2020