Společné akce, výlety, projekty v MŠ 2018/2019
ŠVP Šlovice - 5.den

pátek - překvapení od draka - hon na dračí zuby

ŠVP Šlovice - 4.den

4.den - čtvrtek - výroba dráčků, cesta za drakem, hřiště, karneval, ukončení hry a dopis od draka, balení :)

ŠVP Šlovice - 3.den

3.den - středa - cesta k Berounce s vodníčkem Floriánkem, míčové hry na hřišti, opékání buřtů

ŠVP Šlovice - 2.den

2.den - úterý - stopovaná, diskotančení, hry v lese, noční cesta za bludičkou.

ŠVP Šlovice - 1.den

Pondělí - příjezd, ubytování, jídlo :), setkkání se skřítkem, výroba skřítků z přírodnin, zápis-obrázek do deníčku. Všechny děti jsou moc šikovné! Těšíme se na další den...