Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány


Založení Spolku rodičů a přátel MŠ Lány 17.3. 2016.

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

Školní 373, Lány 270 61

IČO 04 80 02 22

číslo účtu: 2201052762/2010

roční příspěvek: 1 050.- Kč/dítě

zpráva pro příjemce: jméno dítěte

splatnost příspěvku: 30.9.2023

Prezentace SRP při MŠ Lány

Kontakty na členy a členky výboru 2023/2024
předsedkyně
   
Jana Bečková janicka.beckova@gmail.com 608231286
členky výboru email telefon
Pavlína Švigárová svigarka@gmail.cz 605947237
Lenka Turcmanovič Trubacova12@centrum.cz 604348989
Pavlína Vrabcová pavlina.vrabcova@gmail.com 604631722
Irina Kharlamova kharlamova84@gmail.com 773917284
Eva Kostková evkakostkova@gmail.com 777237738
Lubica Zelinkova lubka.zelinkova@gmail.com 720174688
Hana Cardova balejovah@seznam.cz 773961555
Petra Chejnovská chejnovska@centrum.cz 775377047

AKTUÁLNĚ

Informace k Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Lány
Vážení rodiče,
při Mateřské škole Lány působí Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány se sídlem Školní 373, 270 61 Lány, IČ 04 80 02 22 („Spolek“). Spolek působí od roku 2016.

Aktivity Spolku
Spolek je nezávislým, dobrovolným a neziskovým sdružením osob, zejména rodičů dětí navštěvujících Mateřskou školu Lány. Cílem Spolku je spolupráce s Mateřskou školou Lány při zajišťování mimoškolních aktivit našich dětí. Každý školní rok se výbor Spolku schází se zástupci Mateřské školy Lány a společně řešíme doprovodný program výuky, školní akce nebo například i vybavení školy. Spolek je dále činný při zajištění aktivit Mateřské školy Lány.
Členem Spolku se může stát každý rodič (a přítel Mateřské školy Lány), který vyjádří písemný souhlas se členstvím ve Spolku a stanovami Spolku a uhradí členský poplatek.

Členský poplatek
Pro rok 2023/2024 je členský poplatek stanoven výborem na částku 1 050,-. Zasílá se pouze převodem na účet SRP číslo BÚ: 2201052762/2010 se splatností do 30. září 2023.
Variabilní symbol je jméno dítěte. Částka je stanovena na základě výdajů z loňských let, nyní aktualizována vzhledem k narůstajícím cenám. Z členského příspěvku jsou hrazeny výhradně aktivity a prostředky pro naše děti. Jako příklad můžeme uvést úhrady školních představení, výlety, dopravu, vstupné nebo například občerstvení na akcích mateřské školy. Po uhrazení členského poplatku není nutné přinášet do mateřské školy peníze samostatně na jednotlivé akce, protože jsou výhradně hrazeny z členského příspěvku. Hospodaření Spolku je veřejné a každoroční vyúčtování účetnictví Spolku je k dispozici v Mateřské škole Lány a na jejích internetových stránkách.

Výbor Spolku
Činnost Spolku řídí výbor Spolku. Členové výboru jsou voleni na jeden rok členskou schůzí Spolku. U kteréhokoli z rodičů je vítáno přihlášení do výboru Spolku a o jeho členství ve výboru bude hlasováno na členské schůzi, která se koná jednou ročně. Pokud máte zájem o členství, prosím spojte se s předsedkyní Spolku.
Další informace ke Spolku naleznete na internetových stránkách Mateřské školy Lány, v části Mateřská škola, záložka Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány.

Těšíme se na spolupráci, členky výboru SRP při MŠ Lány

Zápis z členské schůze 13.9.2023

Zpráva o hospodaření spolku 2022/2023

Zpráva o hospodaření spolku 2021/2022

Zápis ze členské schůze 8.9.2022

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 737 631 995
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22