Sponzoři

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou finančně či materiálně mateřské škole pomoci. Přijímáme sponzorské dary ve formě finanční, materiální nebo profesní práce.


Touto cestou děkujeme všem, kteří nám pomohli uspořádat  společné akce pro děti, rodiče i občany z Lány, Vaširova a okolí (například akce Hejbni kostrou, několik ročníků benefikční akce Duha nad MŠ, slavnostní otevření MŠ v roce 2012, Zahradní slavnost , Drakiáda, Neckyáda ......)

Vítáme jakoukoli podporu ze strany rodičů i široké veřejnosti na modernizaci prostředí Mateřské školy v Lánech.

Způsob předání sponzorského daru se dohodne mezi ředitelkou MŠ a dárcem.

Formulář "Darovací smlouva" ke stažení zde.

Sponzoři školy 2015

Děkujeme tatínkům za pomoc při úpravách na zahradě mateřské školy. Maminkám a babičkám za ušití zástěrek, návleků, peřinek do kočárků a podobných drobností.

DárceČástkaPopis
Petra Birnbaumová 2 170 Kč školství
MORTIMER 5 320 Kč školství
Bc. Martina Burgerová 2 170 Kč školství
Rada rodičů při MŠ Lány 5 000 Kč školství
Naše Lány 8 388 Kč knihy, DP
Finaz 1 000 Kč školství
Vlastenecko - dobročinná obec baráčnická 2 382 Kč školství

Sponzoři školy 2014

Děkujeme tatínkům za pomoc při úpravách na zahradě mateřské školy. Maminkám a babičkám za ušití zástěrek, návleků, peřinek do kočárků a podobných drobností.

DárceČástkaPopis
Petra Birnbaumová 1 500 Kč školství
MORTIMER 10 640 Kč školství
MIMOaZA 2 240 Kč školství
SRPDŠ 17 264 Kč školství - pergola
TROAX s.r.o. 5 000 Kč školství
INFOPRINT s.r.o. 3 000 Kč školství
Luboš Procházka 1 000 Kč školství - pergola, zahrada
Václav Hamouz 2 000 Kč školství - zahrada
Volební sdružení PDV 1 320 Kč školství
SRPDŠ 6 521 Kč školství - hračky
Lego školství - věcný dar Lego
J. Půček školství - věcný dar teepee

Sponzoři školy 2013

DárceČástkaPopis
ČEZ 50 000 Kč nákup didaktických pomůcek
MORTIMER 6 000 Kč školství
MIMOaZA 2 100 Kč školství
SRPDŠ 4 097 Kč školství
TROAX 5 000 Kč školství
pí Lagová 2 000 Kč školství
pí Půčková 10 200 Kč školství

Sponzoři školy 2012/2013

DárceČástkaPopis
DREXX s.r.o.                           8 180 Kč nákup spotřebního materiálu                     
Ing. Novotný 5 000 Kč školství
SRPDŠ 8 510 Kč školství
MORTIMER 5 000 Kč školství
Naše Lány OS 3 398 Kč knihy
Troax 5 000 Kč vybavení jídelny
pan Karel Kestner obraz - věcný dar
pan Karel Kellner obraz - věcný dar
pan Dundr Klempířství výroba stojanů a držáků na vlajky

Partneři a sponzoři akce Duha nad mateřskou školou 2012:

fotograf Karel Kestner; zpěvačka Lída Helligerová; malíř Karel Kellner; žáci ze Základní školy Lány; Mgr. R. Jelínková; Obecní úřad Lány; paní Jirglová a paní Hlavsová ČSZ; paní Radomíra Reupke firma Manufaktura; Marta Gregorová firma Boty Bambini; Hana Špásová; J. Švancar; SRDPŠ; ZUŠ Nové Strašecí; Ivana Chalupová firma Mortimer English Club; Drogerie Nové Strašecí; Linie 3000 Jídelna a prodejna zdravé výživy Rakovník; Bára Ladrová a mnoho dalších dobrovolníků

Sponzoři školy 2011/2012

DatumDárceČástkaPopis
  pan Petr Sokol 1 000 Kč školství
  ČČK 1 000 Kč školství
  DREXX s.r.o. 5 000 Kč školství
  EKOLOGIE s.r.o. 4 000 Kč školství
  ČLUZ a.s. 4 000 Kč školství
  ENES spol. s.r.o. 2 000 Kč školství
  pan Akrmann 3 000 Kč školství
  pan Dudášik 2 000 Kč školství
  Montyservis s.r.o 1 000 Kč školství
  pan Hnízdíl 5 000 Kč školství
  ELEKTROMONT Matějka 3 000 Kč školství
  Rada rodičů SRDPŠ 9 753 Kč školství
  LEGO Production s.r.o. 15 000 Kč stavebnice - věcný dar
  LEGO Production s.r.o. 7 000 Kč stavebnice - věcný dar

Partneři a sponzoři akce Duha nad mateřskou školou 2011:

Hana Špásová; J. Švancar; SECY MUSICall umělecká agentura; kadeřnictví Renata Matějková; K+P Kellnerovi; pan Dudašik; Základní škola Lány; ČLUZ a.s.; Obecní úřad Lány; ELEKTROMONT Matějka s.r.o. Nové Strašecí; MONTYSERVIS s.r.o.; občanské sdružení NAŠE LÁNY; TJ SOKOL KLADNO – MAŽORETKY p. M. Petrová; péče o ruce Michaela Buřičová; ENES s.r.o.; DREXX; Ludvík Hnízdil zemní a výkopové práce; Smíšené zboží M.Vaněček; Marie Bočková - cestovní agentura; Ivana Nováčková; Zahradnictví Lípová; paní Jirglová a Hlavsová ČSZ; OS STÁJ VAŠÍROV - paní Hamerníková; Hotel - Restaurant Classic Lány; pan Egrt; pan Dundr - klempířství; paní Szabová masérské služby; paní Radomíra Reupke; M. Hořejší - kosmetické služby; R. Sekretová; Kruhárna zelí Tuchlovice; cukrárna Panenka; Restaurace Fontána Lány; SRDPŠ; a mnoho dalších dobrovolníků.

 

Sponzoři školy 2010/2011

DatumDárceČástkaPopis
  paní Muchková 2 000 Kč školství
  ENES s.r.o. 3 000 Kč školství
  pan Jaroš 5 000 Kč školství
  pan Dudášik 2 000 Kč školství
  pan Hnízdil 5 000 Kč školství
  SRDPŠ 10 154 Kč školství
  Ing. R. Novotný 5 000 Kč školství
  ECO JURIS 1 000 Kč školství
  Montyservis s.r.o. 1 000 Kč modernizace zahrady
  Elektromont Matějka 3 000 Kč školství
  Topinfo s.r.o. - Ing. Miroslav Hořejší   Tvorba a správa webových stránek, publikační systém Topinfo CMS pro tvorbu školních www stránek

Partneři a sponzoři akce Duha nad mateřskou školou 2010

sourozenci Hlavsovi; Píša Jan - Lány; Cukrárna - Jana Panenková; ČLUZ a.s.; Jiří Švancar - ozvučení akcí; Topinfo s.r.o.; Kosmetické služby Martina Hořejší; Ruční mytí aut Petr Klimeš; kadeřnictví – Renata Matějková, Lány; kadeřnictví – Jana Masáková; Obecní úřad Lány; Péče o ruce - Michaela Buřičová, Lány; Dřevovýroba J. Hošek; Smíšené zboží Vaněček, Lány; paní Marie Jarošová; Mgr.Jiří Ladra; Barbora Ladrová; Bc. Oto Krejčíř – ENES, s.r.o.; Základní škola, Lány; Ivana Nováčková – Lesněnka; Marie Bočková – CA; Ludvík Hnízdil; Zahradnictví J. Lípová; Krouhárna zelí – Ing.Kutová Eva; manželé Dudášikovi; BS – auto Motol; a mnoho dalších dobrovolníků.

 

Sponzoři školy 2009/2010

DatumDárceČástkaPopis
leden 2009 RB TEAM 30 000 Kč elektrický klepač
březen 2009 Občanské sdružení Naše Lány 3 085 Kč peněžní dar pro účely školství - zakoupení knih pro školní knihovnu 
září 2009 Ing. R. Novotný 5 000 Kč modernizace zahrady MŠ
  Montyservis s.r.o. 2 000 Kč herní prvky na zahradu MŠ
  ČLUZ a.s. 5 000 Kč úpravu nových prostor MŠ
  TROAX CZ s.r.o. 5 000 Kč modernizace zahrady MŠ
  pan R. Akrmann 3 000 Kč modernizace zahrady MŠ
  pan L.Hnízdil 5 000 Kč modernizace vybavení MŠ
  ZAHRADA VAŠICH SNU s.r.o pan Švácha 4 000 Kč modernizace zahrady MŠ
  Elektromont s.r.o. 3 000 Kč modernizace zahrady MŠ
  ENES.s.r.o. 5 000 Kč modernizace zahrady MŠ
  ECO JURISs.r.o. 1 500 Kč modernizace zahrady MŠ
  manželé Dudášikovi 2 000 Kč modernizace zahrady MŠ
  pan Jirmus 3 000 Kč modernizace zahrady MŠ
  pan J Švancar   ozvučení akce Duha nad MŠ
  organizační tým SRPDŠ   pomoc s organizací benefiční akce Duha nad MŠ
  SRDPŠ při MŠ 14 000 Kč modernizace a obnova zahrady
prosinec 2009 paní M.Jarošová 5 000Kč moder. školství
březen 2010 Topinfo s.r.o. - Ing. Miroslav Hořejší   Tvorba nových školních webových stránek, poskytnutí publikačního systému Topinfo CMS pro tvorbu školních www stránek
  OÚ Lány 130 000 Kč školství

Partneři akce Duha nad mateřskou školou 2009:

K. Barochová; Cukrárna – J. Panenková; ČLUZ a.s.; Jiří Švancar - ozvučení akcí; Topinfo s.r.o.; Kosmetické služby Martina Hořejší; DREXX s.r.o.; ECO - JURIS s.r.o., Kladno; ELEKTROMONT Matějka s.r.o., Nové Strašecí; EuroAgentur Hotels & Travel; Ing. Radek Novotný, Lány 533; Roman Akrmann, Lány; JEDNOTA Spotřební družstvo v Rakovníku; Ruční mytí aut Petr Klimeš; kadeřnictví – Renata Matějková, Lány; kadeřnictví – Jana Masáková; Loutkové divadlo Vysmáto J. Bílek; MONTYSERVIS s.r.o.; Obecní úřad Lány; Péče o ruce - Michaela Buřičová, Lány; Dřevovýroba J.Hošek; Smíšené zboží Vaněček, Lány; paní Marie Jarošová; Mgr. Jiří Ladra; Barbora Ladrová; Bc. Oto Krejčíř – ENES, s.r.o.; Základní škola Lány; Ivana Nováčková – Lesněnka; Marie Bočková – CA; Ludvík Hnízdil; Zahradnictví; manželé Jirmusovi; Jaroslava Lípová; Zahradnické služby Švácha – ZAHRADA VAŠICH SNŮ s.r.o.; manželé Dvořákovi; Kruhárna zelí – Ing.Kutová Eva; manželé Dudášikovi; BS – auto Motol; a mnoho dalších dobrovolníků.

 

Sponzoři školy 2008

DatumDárceČástkaPopis
  ČEZ a.s. 350 000 Kč školství
  REAL INVEST FRANC 8 500 Kč školství
  Ing. R. Novotný 17 000 Kč školství
  pan J. Kotzina 2 000 Kč školství
  pan Jiří Jirmus 1 000 Kč školství
  pan L. Hnízdil 5 000 Kč školství
  ENES s. r .o 5 000 Kč školství
  VEKRA a.s. 5 000 Kč školství
  DREXX s.r.o. 9 000 Kč školství
  ČLUZ a.s. 5 000 Kč školství
  pan M. Štokr 3 000 Kč školství
  pan K. Kellner 9 000 Kč školství
  ECO JURIS 900 Kč školství
  Montyservis s.r.o. 3 000 Kč školství
  Elektromont Matějka 1 000 Kč školství
  TROAX CZ s.r.o. 5000 Kč školství
  ČEZ a.s. 65 000 Kč školství
  Topinfo s.r.o. - Ing. Miroslav Hořejší   Tvorba a správa webových stránek, publikační systém Topinfo CMS pro tvorbu školních www stránek
  Martina Hořejší   Atualizace a správa školních www stránek

Partneři a sponzoři naší akce Duha nad mateřskou školou 2008:

Kamila Barochová; J.Švancar; kadeřnictví Renata Matějková; Bára Ladrová; Martin Valeš; divadelní soubor ATELIÉR; Základní škola Lány; K. a P. Kellnerovi; JEDNOTA spotřební družstvo v Rakovníku; Jana Dudašiková; cukrářka Hana Špásová; nadační fond Slunce pro všechny; ČLUZ a.s.; ECO JURIS s.r.o.; Obecní úřad Lány; VEKRA spol.s.r.o.; Základní kynologická organizace Lány; nadační fond Slunce pro všechny; ČLUZ a.s.; ECO-JURIS s.r.o. Kladno; EUROAGENTUR HOTEL & TRAVEL a.s., Lány; péče o ruce Michaela Buřičová; ENES s.r.o.; Josef Hošek; Ludvík Hnízdil; A. Hlavsová; Smíšené zboží M.Vaněček; Marie Jarošová; Marie Bočková; Ivana Nováčková Lesněnka; Obecní úřad Lány; Vekra spol.s.r.o.; ELEKTROMONT Matějka s.r.o.; MONTYSERVIS s.r.o.; občanské sdružení NAŠE LÁNY; a mnoho dobrovolníků.

 

Sponzoři školy 2007

DatumDárceČástkaPopis
  Pan Brezík   věcný dar
  Paní Vrobelová 1 500 Kč školství
  pan Soukup 1 080 Kč školství
  paní Rybenská 1 000 Kč školství
  ČLUZ a.s. 10 000 Kč školství
  ENES 10 000 Kč školství
  ECO JURIS 1 050 Kč školství
  DREXX 6 000 Kč materiální vybavení zahrady
  Naše Lány 38 235 Kč houpadla na zahradu MŠ
  M. Hořejší 1 225 Kč školství
  Ing. R. Novotný 10 000 Kč školství
  ECO JURIS 2 000 Kč školství
  Montyservis s.r.o. 2 000 Kč školství
  Elektromont Matějka 1 000 Kč školství
  Topinfo s.r.o. - Ing. Miroslav Hořejší   Tvorba a správa webových stránek, publikační systém Topinfo CMS pro tvorbu školních www stránek
  Martina Hořejší   Atualizace a správa školních www stránek

Sponzoři akce Hejbni kostrou pro školku 22. září 2007:

Barochová Kamila, Lány; cukrářka - Hana Špásová, Lány; České lupkové závody a.s.; Dr. Oetker, spol. s r.o., Kladno; DREXX s.r.o.; ECO - JURIS s.r.o., Kladno; Ekologie s.r.o., Lány; ELEKTROMONT Matějka s.r.o., Nové Strašecí; EUROAGENTUR HOTELS & TRAVEL a.s., Lány; Lego Production s.r.o., Kladno; Ing. Radek Novotný, Lány 533; JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku; Josef Barša ADSUM, Unhošť; kadeřnictví – Renata Matějková, Lány; Kindl Antonín, Lány; klaun Kristyán – Zbyněk Zeman, Třebívlice; Krouhárna zelí, Tuchlovice; Mateřská škola, Lány; MONTYSERVIS s.r.o.; NAŠE LÁNY, občanské sdružení; Obecní úřad Lány; péče o ruce - Michaela Buřičová, Lány; Pragoperun spol. s r. o., Praha; Real Invest Franc s.r.o., Kladno; Restaurace Vašírovský dvůr, Vašírov; Restaurant – Vinárna Fontána, Lány; Rýglová Věra, Lány; Smíšené zboží Vaněček, Lány; Švancar Jiří, Lány; Tesa tape, s.r.o., Praha; TJ Sokol Lány; Vimperská masna a.s.; Základní škola, Lány; Základní kynologická organizace Lány; a mnoho dobrovolníků.

 

Sponzoři školy 2006

DatumDárceČástkaPopis
  ENES 10 590 Kč školství
  Topinfo s.r.o. 2 000 Kč školství
  DREXX 18 326 Kč materiální vybavení zahrady
  pan J. Kotzina 2 150 Kč školství
  M. Hořejší 800 Kč školství
  Ing. R. Novotný 10 000 Kč školství
  ADSUM J. Barša 1 500 Kč školství
  Montyservis s.r.o. 3 000 Kč
  Topinfo s.r.o. - Ing. Miroslav Hořejší   Tvorba a správa webových stránek, publikační systém Topinfo CMS pro tvorbu školních www stránek
  Martina Hořejší   Atualizace a správa školních www stránek

 

Sponzoři školy 2005

DatumDárceČástkaPopis
  ČLUZ a.s. 20 000 Kč úprava nových prostor MŠ pro mimoškolní aktivity
  Enes s.r.o. 12 175 Kč Podlahová krytina

2 170