Sportovní kroužek

lektor: K.Vlčková

tel: 603 208 633

sportovky: úterý, 16:30-17:30 hodin

tenis: čtvrtek, 17:00-18:00 hodin