Sportovní kroužek

Všestranná sportovní příprava pro děti 4 – 9 let
Kdy: začínáme v úterý 3. října 2023
Kde: tělocvična ZŠ Lány
V kolik:

16.00 – 17.00 hodin: 1. – 3. třída ZŠ
17.00 – 18.00 hodin: děti MŠ
Cena: 1. 800,- Kč / pololetí
(I. říjen-leden, II. únor-květen)
Přihlášky na e-mail: khulova@seznam.cz
„Sportovky“ budou probíhat vždy v úterý, děti se
seznámí se základy atletiky, gymnastiky, míčových
a různých her, kam zařazujeme i kompenzační
cvičení.
Kontakty na trenérky:
Mgr. Kateřina Vlčková, mob. 603208633
Gabriela Vlčková, mob. 604841635
Tereza Hamerníková, mob. 739780682