Výuka angličtiny

GLISS jazykové a vzdělávací centrum

Nový kurz pro děti 5+

čtvrtek 16:15 - 17:00 hodin

výuka v prostorách MŠ - jazyková učebna v suterénu

hravý koncept s důrazem na komunikaci v AJ

maximálně 6 dětí ve skupině

kurzovné: 740.- Kč/měs.

UKÁZKOVÁ LEKCE PRO DĚTI I RODIČE: 13.9.2018 v 16:15 hodin

Již obsazený kurz: hodina probíhá v pondělí 15:00 - 15:45 hodin

lektor: I.Chalupová

tel: 608 535 340