Základní údaje

Logo

MATEŘSKÁ ŠKOLA

LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno

IČO : 71 00 20 22
Tel. 313 502 031, Mobilní telefon: 737 631 995                             
e-mail:
číslo bankovního účtu: 215 949 395 / 0300

Odloučené pracoviště:

adresa Školní 373

Mobilní telefon Zajíčci: 604 924 972
e-mail: ms.lany@quick.cz
číslo bankovního účtu: 215 949 395 / 0300

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

e-mail: ms.lany@quick.cz
číslo bankovního účtu: 215 949 395 / 0300

Základní informace 2023/2024

Ředitelka MŠ:

Jaroslava Titzová

Pedagogové ve třídách:

Třída SLUNÍČKA

třídní učitelky: Hana Řádová, Martina Blínová, Martina Schwambergerová

asistent: Martina Schwambergerová

Třída KYTIČKY

třídní učitelky: Alena Hurdová, Ivana Burleová

Třída BERUŠKY

třídní učitelky: Iva Suchopárková, Barbora Rovná, Jaroslava Titzová

Třída SOVIČKY

třídní učitelky: Eva Jarošová

Třída ZAJÍČCI

třídní učitelka: Jana Slavíková

asistent: Pavlína Kohlmanová

 

O čistotu a pořádek se stará: Anna Čechová, Šárka Kostková, Ilona Dvořáková
Stravu zajišťuje:
Školní jídelna Základní školy v Lánech
Vedoucí školní jídelny:
Jiří Luska
Kuchařka na výdej  stravy:
Lenka Pavlíková

Počet tříd v mateřské škole: 5 - Sluníčka, Kytičky, Berušky, Sovičky, Zajíčci
Kapacita školy: 100 dětí

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 6.30 - 16:30 hod

  • od 6:30 do 7:15 hodin se všechny děti scházejí v jedné třídě - Berušky
  • po obědě jsou děti ve čtyřech třídách (Sluníčka, Kytičky, Berušky, Zajíčci)
  • od 16:00 do 16:30 hodin se děti rozcházejí z jedné třídy - Berušky, přípradně ze zahrady

PŘÍCHOD DĚTÍ

V zájmu dětí je nutný čas příchodu do třídy do 8.00 hodin!! Pozdější příchod narušuje připravený denní program. V mimořádném případě (návštěva lékaře apod.) se děti přijímají kdykoli během dne (po předchozí domluvě s učitelkami). Do 7:15 hodin se děti scházejí na třídě Berušky, poté na svých kmenových třídách. Děti ze třídy Zajíčci se scházejí na své třídě v odloučeném pracovišti na adresa Školní 373. Odloučené pracoviště má provoz: 7:00 hodin - 15:00 hodin

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Po obědě – školka se otevírá ve 12:15. Děti ze třídy Zajíčci, Sovičky se rozcházejí ze třídy Soviček. Děti ze třídy Kytičky a Sluníčka si prosím vyzvedávejte přímo z jídelny. Děti ze třídy Berušek ze třídy Sovičky.

Po odpolední svačince – od 15:00 si děti ze třídy Zajíčci vyzvedávejte ve třídě Sovičky, děti ze třídy Sovičky ve třídě Berušek, ostatní děti budou ve svých kmenových třídách. Případné změny budou vyvěšeny na vstupních dvěřích školy.

OD 16:00 do 16:30 jsou všechny děti spojené ve třídě Berušek.

Více k dennímu režimu školky

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro letošní školní rok 2023/2024 byla stanovena částka 550 Kč na měsíc.

Pro účel platby za předškolní vzdělávání dostane v září každé dítě svůj variabilní symbol, pod kterým bude zasílána platba od zákonného zástupce.

Základní částku úplaty, její případné snížení či prominutí v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a nabytím účinnosti vyhlášky č. 43/2006, upravuje vnitřní pokyn mateřské školy 2006/ p -5 "Pokyn ředitelky mateřské školy k úplatě za předškolní vzdělávání" Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokazuje průběžně ředitelce školy.

Pokud dítě navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání BEZÚPLATNÉ. Pokyn ředitelky 2006 p-2 se týká úplaty a provozu mateřské školy o prázdninách.

550,-

celodenní docházka

275,- Kč

doplňková docházka

Úplata za PV se platí  měsíčně, vždy k 15. v měsíci vkladem na účet školy – č.ú. 215 949 395 / 0300.  Celkem deset plateb za školní rok  září – červen). Uvádějte u platby Váš přidělený variabilní symbol.

První platbu zasílejte až v září. Pouze v měsíci září je možnost uhradit deset plateb jednorázově zaslat na účet MŠ 5 500,- Kč.

Prázdninový provoz se řeší individuálně a hradí se hotově do pokladny školy

UKONČENÍ A ÚPRAVA DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MŠ

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění adresovaném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy z těchto důvodů:

  • dítě bez omluvy zákonného zástupce do mateřské školy nedochází po dobu delší než dva týdny
  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (např. porušování školního řádu, nedodržování provozní doby...)
  • ukončení docházky doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
  • dítě není schopno se přizpůsobit podmínkám mateřské školy (ohrožení bezpečnosti a zdraví ostatních dětí)
  • zákonný zástupce dítěte neplatí opakovaně za vzdělání v mateřské škole nebo za úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se na jiném termínu úhrady s vedením školy a školní jídelnou. Pokud si chcete mateřskou školu prohlédnout nebo máte zájem získat další informace týkající se chodu školy a péče o děti, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Najdeme společně čas, kdy se Vám budeme moc plně věnovat. Děkujeme za pochopení.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 737 631 995
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22