Zumbík

Zumba a aerobik pro děti

Dětská zumba je kombinace prvků aerobiku s latinsko-americkými prvky. Tančí se na zábavnou a chytlavou hudbu. Děti se mohou těšit na hry, soutěže i relaxační cvičení.

Děti si osvojí správné držení těla, koordinaci pohybů a naučí se sladit tanec s hudbou.

Lektorka Petra připravila pro děti z lánské MŠ pohybový kroužek.

Kroužek probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 hodin přímo v naší MŠ.

Kroužek je jak pro holčičiky, tak i pro kluky.

Zumbík ve školním roce 2018/2019 začíná -  4.10.2018

kontakt na lektorku: 776 082 800 (Petra Birnbaumová)

kurzovné se vybírá osobně na první hodině nebo dle dohody

platba říjen - leden: 780.- Kč

AKTUÁLNĚ

Možné přihlásit děti na kroužek u třídních učitelek.

V lednu začínáme od 10.1.2019.

kurzovné únor - květen 840,- Kč

Vybíráme do konce ledna.

 V kurzovném odečteny jarní prázdniny , Velikonoce, škola v přírodě

7.3., 28.3., 18.4. tyto čtvrtky Zumbík nebude.

Vystoupení 21.2.2019 - 16:15-16:45 hodin, princezny a princové

AKTUÁLNĚ