Zumbík

Zumba pro děti

Dětská zumba je kombinace prvků aerobiku s   Latinsko - americkými prvky. Tančí se na zábavnou a chytlavou hudbu. Pidi aerobic hrou-tanec s rumba koulemi, šátky,míčky. Mohou se těšit na hry, soutěže a relaxační cvičení. Děti si osvojí správné držení těla,koordinaci pohybů a naučí se sladit tanec s hudbou.

Děti si osvojí správné držení těla, koordinaci pohybů a naučí se sladit tanec s hudbou.

Lektorka Petra připravila pro děti z lánské MŠ pohybový kroužek.

Kroužek probíhá přímo v naší MŠ.

Kroužek je jak pro holčičiky, tak i pro kluky.

kontakt na lektorku: 776 082 800 (Petra Birnbaumová)

2020/2021

Zumbík a pidi aerobic hrou

Mateřská školka Lány: čtvrtek 16:00 - 16:50 hodin.

Mohu děti vyzvednout ve třídě a převedu do třídy na kroužek, kde bude probíhat zumbík a vy si děti můžete vyzvednout až po ukončení nebo děti přivedete na kurz sami.

Těší se na Vás Petra 

AKTUÁLNĚ

Vzhledem k nařízení vlády a po dohodě s paní ředitelkou se zatím pozastavuje kroužek Zumby do konce října (3x lekce ve čtvrtek)
Kurzovné se Vám o 3 lekce (čtvrtky) posouvá.

Děkuji za pochopení

S pozdravem Petra Birnbaumová   776 082 800

Zumbík začínáme ve  čtvrtek 17.9. od 16.00 hodin do 16.50 hodin. Noví zájemci se mohou příhlásit v prvním zařijovém týdnu u třídních učitelek.

Kurzovné za kroužek  Zumbík se budu vybírat 17.9. po skončení kroužku ve vestibulu mateřské školy.

Za první pololetí je kurzovné   840Kč  ( 14 hodin za 60Kč)

Dětem , kteří v loňském školním roce z důvodu přerušení provozu mateřské školy, nedochodily 9 lekcí Zumbíku bude částka 540Kč…Odečtena z kurzovného v tomto školním roce. Rodiče dětí, které nedochodily v loňském školním roce budou platit 300Kč.

V tomto pololetí od září 2020 do ledna 2021 se uskuteční 17.9. , 24.9., 1.10. ,8.10. , 15.10. , 22.10., 5.11.,12.11. ,19.11. , 26.11. , 3.12.  

14.1. , 21.1. , 28.1. Cvičení bude  probíhat vždy ve čtvrtek od 16. 00 hodin do 16. 50 hodin. Necvičíme pouze  29.10. podzimní prázdniny odečteno z kurzovného.

Poslední hodina  v prosinci je 3.12 .a začínám v novém roce  14.1.2021 .

Ukázka cvičení pro rodiče bude naplánována a včas oznámena dle vývoje situace v ČR v měsíci lednu 2021.

Těší se na Vás  Petra

AKTUÁLNĚ