Důležité upozornění na omlouvání dětí

Datum: 17.4.2024
Omlouvání dětí platí pro všechny děti a to písemně do aplikace "Naše MŠ"

Omlouvání dětí je povinností zákonných zástupců. Upřesnění je ve školním řádu, který je závazným dokumentem pro všechny. Je důležité zvlášť u povinného předškolního vzdělávání, do omluvenky také napsat důvod nepřítomnosti.

Cituji výtažek ze školního řádu:" Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámit zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:
se dítě bez omluvy zákonného zástupce po dobu dvou týdnů neúčastní předškolního vzdělávání."

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 737 631 995
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22