Denní program

Denní program je upraven v jednotlivých třídách dle věku dětí:

6.30 - 7.15 hod

 • příchod dětí, spontánní hry podle přání

7.15 - 8.00 hod

 • individuální práce s dětmi, kreslení, pracovní listy

 • komunikační kruh

 • záměrné i spontánní hry, námětové hry

8.00 - 11.30 - 12.00 hod

 • TV chvilka
 • hygiena

 • svačina dle denního plánu

 • hry a činnosti řízené učitelkou

 • příprava na pobyt venku (zahrada MŠ – pergola, tee-pe, učebna, suterén, výpravy do okolí..,)

 • kroužky /logopedická prevence.. /

11.30 - 12.30 hod

 • oběd dle denního plánu
 • příprava na odpolední odpočinek, hygiena, péče o zuby
 • ukládání na lehátko

12.30 - 14.45 hod

 • četba pohádky, relaxační cvičení
 • odpolední odpočinek nutný k regeneraci dětského organismu
 • vstávání individuálně, nabídka klidových činností

14.45 - 15.10 hod

 • hygiena a svačina

15.00 - 16.00 hod

 • tvořivá činnost a hra dětí
 • individuální činnost s jednotlivými dětmi
 • cvičení a relaxačni chvilky
 • hry motivované učitelkou

16.00 - 16.30 hod

 • spojené děti ve třídě Berušky
 • tvořivá činnost a hry podle přání dětí
 • za příznivého počasí pobyt venku
 • předávání dětí rodičům

Denní program je pružný a přizpůsobuje se podle potřeby jak přáním dětí, tak i situacím, které mohou nastat v průběhu dne. Do denního programu jsou začleněny návštěvy umělců, divadel, polodenní vycházky nebo rozličné výlety.

Denní režim Berušky

Denní režim Kytičky

Denní režim Sluníčka

Denní režim Sovičky

Denní režim Zajíčci