Denní program

Denní program je upraven v jednotlivých třídách dle věku dětí:

6.30 - 8.00 hod

 • příchod dětí, spontánní hry podle přání
 • hry motivované učitelkou
 • individuální činnost s jednotlivými dětmi
 • seznámení s plánovanou denní činností

8.00 - 10.00hod

 • plánované didakticky vedené činnosti
 • záměrné i spontánní hry, cvičení, námětové hry
 • svačina, hygiena
 • kroužky /logopedická prevence.. /

10.00 - 12.00 hod

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
 • oběd, hygiena

12.30 - 14.30 hod

 • příprava na odpolední odpočinek, hygiena, péče o zuby
 • ukládání na lehátko
 • četba pohádky, relaxační cvičení
 • odpolední odpočinek nutný k regeneraci dětského organismu
 • vstávání individuálně, nabídka klidových činností.

14.30 - 15.30 hod

 • tvořivá činnost a hra dětí
 • individuální činnost s jednotlivými dětmi
 • cvičení a relaxačni chvilky
 • hry motivované učitelkou
 • hygiena a svačina

15.30 - 17.00 hod

 • tvořivá činnost a hry podle přání dětí
 • za příznivého počasí pobyt venku
 • předávání dětí rodičům

Denní program je pružný a přizpůsobuje se podle potřeby jak přáním dětí, tak i situacím, které mohou nastat v průběhu dne. Do denního programu jsou začleněny návštěvy umělců, divadel, polodenní vycházky nebo rozličné výlety.