Denní program

Denní program je upraven v jednotlivých třídách dle věku dětí:

6.30 - 8.00 hod

 • příchod dětí, spontánní hry podle přání
 • hry motivované učitelkou
 • individuální činnost s jednotlivými dětmi
 • seznámení s plánovanou denní činností

8.00 - 10.00hod

 • plánované didakticky vedené činnosti
 • záměrné i spontánní hry, cvičení, námětové hry
 • svačina, hygiena
 • kroužky /logopedická prevence.. /

10.00 - 12.00 hodin

 • pobyt venku

12.00 - 14.30 hod

 • oběd
 • příprava na odpolední odpočinek, hygiena, péče o zuby
 • ukládání na lehátko
 • četba pohádky, relaxační cvičení
 • odpolední odpočinek nutný k regeneraci dětského organismu
 • vstávání individuálně, nabídka klidových činností.

14.30 - 15.30 hod

 • tvořivá činnost a hra dětí
 • individuální činnost s jednotlivými dětmi
 • cvičení a relaxačni chvilky
 • hry motivované učitelkou
 • hygiena a svačina

15.30 - 17.00 hod

 • tvořivá činnost a hry podle přání dětí
 • za příznivého počasí pobyt venku
 • předávání dětí rodičům

Denní program je pružný a přizpůsobuje se podle potřeby jak přáním dětí, tak i situacím, které mohou nastat v průběhu dne. Do denního programu jsou začleněny návštěvy umělců, divadel, polodenní vycházky nebo rozličné výlety.

denní režim ve třídě Berušky

denní režim ve třídě Kytičky

denní režim ve třídě Sovičky, Zajíčci