Mateřská škola Lány

                                     MŠ je zapojena do projektu MŠ Lány 22 , MŠ Lány 63MŠ Lány 80

                   

Mateřská škola Lány je určena pro 100 dětí, zpravidla od tří let, nejdříve však od dvou do 6 let.  Děti jsou rozděleny do pěti tříd - Berušky, Kytičky, Sluníčka, Sovičky a Zajíčci.

Všechno, co chcete vědět k zápisu do školky.

Aktuálně

17.8.2022

Upozornění pro rodiče

Ředitelství mateřské škole oznamuje, že v zařízení se vyskytlo onemocnění Covidem. Žádáme o kontrolu a sledování zdravotního stavu dětí. Děti s respiračními potížemi nedávejte do kolektivu. Za spolupráci a pochopení předem děkujeme.
15. - 26.8.2022

Prosíme o kontrolu strávnických účtů a objednání stravy

Od 15.8. do 26.8. Stravu odebíráme z vývařovny ZŠ Lány. Objednávání a platbu stravy zajistí rodič přes stravovací účet stejným způsobem jako v běžném roce. Žádáme rodiče o objednání svačin obědů a odpoledních svačin dle potřebnosti pobytu dítěte v zařízení, včetně dětí ze třídy Zajíčci. Na pondělí 15.8. objednejte stravu nejpozději v pátek 12.8. do 14.00 hodin.

Informace k provozu MŠ o prázdninách

MŠ Lány UZAVŘENA od 1.7. do 31. 7. 2022 MŠ Lány OTEVŘENA od 1.8 do 26. 8. 2022 MŚ Lány UZAVŘENA od 29.8. do 31.8. 2022

Sokol v létě na výletě

Zapojte se do letního pokračování projektu Se Sokolem do života
8.9.2022

Zahajovací schůzka rodičů s výborem SRP při MŠ Lány a ředitelství školy proběhne 8.9. 2022 od 17.00 hodin

Od 17.00 ve třídě Berušky Zveme všechny rodiče na zahajovací schůzku rodičů s výborem SRP při MŠ Lány a ředitelství školy Účast jednoho zákonného zástupce nutná

Informace k třídní schůzce

V příloze naleznete dokumenty k prostudování k zahájení nového školního roku.

Více novinek

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 736 754 949
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22