Současnost a historie

Současnost Mateřské školy Lány

Mateřská škola v Lánech byla slavnostně otevřena 31.srpna 1975 za účelem předškolního vzdělávání nejmladších občánků Lán ve věku od 2 - 6 let.

Současná kapacita školy je 100 dětí ve věku od 3 do 6 let. Děti jsou rozděleny podle věku do třech tříd nazvaných - Sluníčka, Kytičky, Berušky. Čtvrtá a pátá třída - Sovičky a Zajíčci - jsou věkově smíšené. Po domluvě je možné udělat změnu umístění dětí dle individuálních požadavků zákonných zástupců. Vyhovět požadavkům lze při naplnění rovnosti práva a zachování poslání školy.

Současnost a historie pohledem školního občasníku Zvoneček

Historie Mateřské školy Lány

Mateřská škola v Lánech byla i v minulosti těsně spjata s životem v obci. První zmínka o mateřské škole je datovaná v roce 1894, kdy kněžna Irma z Fürstenberka zřídila pro zaměstnané matky opatrovnu pro jejich děti v domě č.108 (naproti zámku). O padesát dětí ve věku od 3 do 6 let se zde staraly řádové sestry. Tato opatrovna zanikla v roce 1921, kdy přešel zámek prodejem na stát.

Nová mateřská škola byla otevřena v roce 1923 v budově náležící ke správě zámku. V této instituci již byl kladen zřetel na komplexní působení výchovy na dítě, a proto zde byly vystřídány řádové sestry kvalifikovanými učitelkami s pedagogickým vzděláním. Veškerý provoz včetně platů učitelek financovala Kancelář prezidenta republiky. V roce 1933 přestala tato mateřská škola vyhovovat hygienickým požadavkům, proto byla přestěhována do suterénu nové školy. Dne 1.dubna 1948 se stala mateřská škola samostatnou. Sídlem však stále zůstává školní budova čp.93. Když v roce 1953 byla zřízena osmiletá střední škola a pro školku už zde nezbylo místo, přestěhovala se na místní faru.

Téměř stoletá fara však byla vlhká a syrová, děti často nemocné, proto si rodiče po dohodě s Kanceláří prezidenta republiky domluvili přestěhování mateřské školy do vyhovujících prostor kulturního domu. I když zde bylo sucho a teplo, ideální to nebylo a proto se začalo s výstavbou nového zařízení pro předškolní děti, které bylo slavnostně otevřeno 31.srpna 1975. Dětem se tak dostalo vyhovujícího prostředí, které splňovalo současné požadavky.

Historie od lánského písmáka PaedDr. Václava Vodvářky