Rekonstrukce MŠ 2012

Rozšíření a modernizace mateřské školy

 

Dne 21. prosince 2011 schválila Regionální rada regionu soudržnosti Střední  Čechy projekt na rozšíření a modernizaci Mateřské školy Lány. Tato schválená rekonstrukce rozhodným způsobem pomůže řešit stávající, zcela nedostatečnou kapacitu jediného předškolního zařízení v obci.

Nová výstavba rodinných domů v obci přivedla i nové obyvatele, zejména mladé rodiny, z čehož vyplynula i potřeba umístění dětí do předškolního zařízení. Na neustále se zvyšující počet žadatelů o umístění dětí do MŠ bylo reagováno dílčími provizorními úpravami, kterými se podařilo navýšit kapacitu z původních 55 dětí na současných 77 dětí. Přes toto opatření, které se dostalo až na samotnou hranici provozuschopnosti MŠ, se nepodařilo zastavit neustále se zvyšující počet odmítnutých žádostí o přijetí do MŠ.

Vzhledem k tomu, že schválený územní plán obce počítá s další výstavbou rodinných domků, jejichž počet by v letech 2011 – 2020 měl narůst o dalších 142, je zcela reálný předpoklad, že se počty žádostí o přijetí dětí do předškolního zařízení budou i nadále zvyšovat. Na základě těchto analýz byla členy grantové komise obce Lány zpracovaná žádost o dotaci na stavební úpravy vedoucí k navýšení kapacity mateřské školy, která, jak bylo v úvodu konstatováno, byla schválena.

Zahájení stavebních prací se předpokládá od poloviny měsíce dubna 2012 s termínem dokončení do října 2012. S těmito pracemi však bude spojena i řada negativních omezení, se kterými se budou rodiče a personál školy muset v tomto období vyrovnat. Očekává se, že po určité období bude rekonstrukce probíhat při omezeném provozu školy, v době letních prázdnin by pak mělo dojít k úplnému uzavření budovy mateřské školy. V současné době již probíhají jednání o využívání náhradních prostor. O konečné podobě provozu v době probíhající rekonstrukce bude veřejnost včas informována. Věříme, že zejména rodiče, kterých se toto omezení dotkne nejvíce, pomohou svým přístupem překonat toto období. Odměnou nám všem bude větší počet umístěných dětí v modernějším prostředí.