Stravování

Školní jídelna - výdejna

Stravování je poskytováno v souladu se

Zákonem číslo 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání      ( školský zákon)

Zákonem číslo 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákonem číslo 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Dále a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na  Jídelníček je sestavován na základě výživových norem zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Vedoucí školní jídelny:

Pan Jiří Luska

Telefon:

Školní jídelna Základní školy v Lánech: 313 502 046
Mateřská škola Lány: 313 50 20 31
Mobilní telefon (Mateřská škola Lány): 736 754 949

Školní jídelna Základní školy v Lánech zajišťuje stravování dětí Mateřské školy v Lánech. Strava se dováží, mateřská škola má jako součást pouze jídelnu - výdejnu.

Kuchařka na výdej jídla v mateřské škole : Lenka Pavlíková

Kapacita jídelny - výdejny:

100 strávníků

Výdejní doba:

  přesnídávka oběd odpolední svačina
děti mateřské školy 08.30 - 09.15 11.30 - 12.15 14.30 - 15.00

Výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a v základních kategoriích činí:

  přesnídávka oběd odpolední svačina
MŠ 1. kategorie (3 - 6 let) 10,00 Kč 31,00 Kč 10,00 Kč
MŠ 2. kategorie (7 - 10 let) 11,00 Kč 34,00 Kč 11,00 Kč
zaměstnanci ZŠ, MŠ   33,00 Kč  

Placení stravného:

Strava se platí přes stravovací účet, který je zřízen zákonným zástupcem dítěte.

V případě nezaplacení a neobjednání stravy nebude strava poskytnuta.

Možnosti placení stravného jsou:

Bezhotovostně inkasem z účtu strávníka

Přihlášky a trvalé odhlášky ke stravování:

Osobně u ředitelky mateřské školy.

Odhlášky stravování pouze přes stravovací účet:

Rodiče omlouvájí nepřítomnost dítěte v  mateřské školy nejpozději ráno do 8.00 hodin

na telefon 313 50 20 31, mobil 736 754 949.

Zrušení stravovaní si rodiče vyřeší přes stravovací účet.

První den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole z důvodu nemoci, je nárok na vyzvednutí zaplacené stravy

V případě , že dítě náhle onemocní, zákonný zástupce dítě telefonicky omluví a potvrdí, že žádá připravit oběd k vyzvednutí. V mateřské škole máme zakoupené  jednorazové nosiče na hlaní jídlo i polévku.

Vyzvednutí stravy je možné po 12.00 hodině v jídelně mateřské školy

Upozornění (vyhláška č. 107/2005 Sb. §4 odst.9):

První den neplánované nepřítomnosti strávníků ve škole (nemoc) je možnost odebrání oběda za finanční normativ. V další dny je možný jen odběr obědů za cenu zvýšenou o věcné a mzdové náklady, nebo odhlášení obědů.

Jídelníček:

Jídelníček k nahlédnutí na webových stránkách.Je též vyvěšený u vchodu do mateřské školy, u vchodu do školní kuchyně základní školy a ve školní jídelně. Otázky týkající se stravování projednává zákonný zástupce dítěte s vedoucím školní jídelny nebo ředitelkou školy.

Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná, odpovídající biologickým potřebám dětí. Jídlo dětem pouze nabízíme, co děti snědí je na jejich volbě.

Pitný režim:

Pitný režim je plně zajištěn mateřskou školou a školní jídelnou. Děti v mateřské škole obdrží lahvičku, kterou si označí značkou a vyberou si nápoj. Doplnění lahvičky probíhá průběžně během dne. Dětem je připraven i nápoj k dopolední přesnídávce, obědu a odpolední svačině.

Alergie dětí na jídlo je potřeba nahlásithodině.

 

Vyhledávání

Odkazy

Kontakty

Mateřská škola Lány
LÁNY, ulice Školní 373
270 61 Lány
okres Kladno
Tel. 313 502 031
Mobilní telefon: 737 631 995
e-mail:

datová schránka - manevz9

IČO : 71 00 20 22