Lesní dny

Jednotlivé třídy pozorují během celého roku mimo jiné jedno konkrétní místo v přírodě vybrané učitelkami  (strom, mraveniště, rybník, apod.). Děti si všímají změn během ročních období, blíže zkoumají dané místo, na které se vracejí více než čtyřikrát za rok.

Z těchto vycházek jsou pořizovány fotografie, které je poté možno si prohlédnout na webu MŠ - viz Fotogalerie jednotlivých tříd.

Co děti pozorují?

Berušky - vzrostlý Jírovec maďal před Muzeem T.G.M.

Kytičky - kaštanová alej v zámeckém parku.

Sovičky a Zajíčkové - mraveniště v zámeckém parku.

Sluníčka - Šípkový keř za kasárny.