Lesní dny

Jednotlivé třídy pozorují během celého roku mimo jiné jedno konkrétní místo v přírodě vybrané učitelkami  (strom, mraveniště, rybník, apod.). Děti si všímají změn během ročních období, blíže zkoumají dané místo, na které se vracejí více než čtyřikrát za rok.

Z těchto vycházek jsou pořizovány fotografie, které je poté možno si prohlédnout na webu MŠ - viz Fotogalerie jednotlivých tříd.

Co děti pozorují?

Berušky - kaštánka v zámeckém parku.

Kytičky - budou pozorovat ve všech čtyřech ročních obdobích Lánský potok, který vytéká ze zámeckého rybníku. Velkou výhodou bude stezka vybudovaná v jeho bezprostřední blízkosti.

Sovičky a Zajíčkové - strom v zámeckém parku, vybraný dětmi.

Sluníčka - studánka Pod Starým Zámkem.