Lesní dny

Jednotlivé třídy pozorují během celého roku jedno konkrétní místo v přírodě vybrané učitelkami (strom, mraveniště, rybník, apod.), děti si všímají změn během ročních období, blíže zkoumají dané místo, na které se vracejí více než čtyřikrát za rok.

Z těchto vycházek jsou pořizovány fotografie, které je poté možno si prohlédnout na webu MŠ - viz Fotogalerie jednotlivých tříd.

Co děti pozorují?

Berušky - jablůňka na naší školní zahradě.

Kytičky - lípa v zámeckém parku zasazená dětmi z MŠ.

Sovičky a Zajíčkové - mraveniště v blízkém lese.

Sluníčka - obecní rybník a život v jeho okolí. Sluníčka tvoří z každého ročního období informační tabuli (koláž).